فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

آیا وزوزگوش با طب سوزنی قابل درمان است

آیا وزوزگوش با طب سوزنی قابل درمان است

آیا وزوزگوش با طب سوزنی قابل درمان است

وزوز گوش ميتواند بدليل نارسايي يا فراواني باشد . براي دكتر مهم است كه شما از چه نوع آن رنج مي بريد . وزوزي كه با شروع ناگهاني و صداي بلند همراه است از نوع “ فراواني “ است . ولي شروع تدريجي با صداي پايين بعنوان وزوز ناشي از “ نارسايي “ مد نظر قرار ميگيرد. وزوز گوش ناشي از شرايط فراواني ( مانند وجود صداي بلند ، يانگ كبد يا آتش كيسه صفرا و غيره ) معمولاً جواب بهتري به درمان مي دهد تا وزوزي كه از نارسايي اسانس كليه يا كمبود و نارسايي قلب ناشي ميشود. اين نكته وگفته وجود دارد كه : هر چه بيمار پيرتر باشد و يا هر چه طول مدت وزوز بيشتر باشد درمان آن مشكل تر است .

طب سوزنی

از آنجائيكه طب غربي درماني را براي رهايي از وزوز گوش ارائه نمي دهد به عقيده من استفاده از طب سوزني و امتحان آن كاملاً ارزش دارد به ويژه آنكه وزوز در گوش بيمار تازه شروع شده باشد . به منظور اطمينان و مشخص شدن كارايي طب سوزني و اتخاذ هر گونه تصميم و نظري درباره آن بايد حداقل 10 بار به انجام طب سوزني تن در دهند.

طب سوزنی
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *