فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تاریخنام دورهتعداد ساعت تئوریتعداد ساعت عملیهزینهثبت نام
3 و 4 اسفند 96Tui Na-Level 120 ساعت500.000 تومان
10 و 11 اسفند 96کاربر ماساژ30 ساعت750.000 تومان
10 و 11 اسفند 96ماساژ سوئدی20 ساعت550.000 تومان
17 اسفند 96زیبایی صورت6 ساعت 500.000 تومان
17 اسفند 96ماساژ لاغری6 ساعت500.000 تومان
12 و 13 بهمن 96Tui Na - Level 520 ساعت700.000 تومان
22 بهمن 96رفلکسولوژی10 ساعت500.000 تومان
26 و 27 بهمن 96بادکش بر اساس طب چینی20 ساعت550.000 تومان
30 آذر و 1 دی 96Tui Na-Level 4


20 ساعت650.000 تومان
23 و 24 آذر 96ماساژ تایلندی20 ساعت550.000 تومان
16و17 آذر 96ماساژ سرهندی
20 ساعت550.000 تومان
19 آبان 96حجامت چینی10 ساعت450.000 تومان
11 و 12 آبان 96Tui Na - Level 320 ساعت600.000 تومان
20 و 21 مهر 96Tui Na - level 220 ساعت550.000 تومان
به زودیچی کونگ (Chi Kung)600.000 تومان
به زودیتشخیص از روی زبان600.000 تومان