فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

تاریخنام دورهتعداد ساعت تئوریتعداد ساعت عملیهزینهثبت نام
20 و 21 مهر 96Tui Na - level 2550.000 تومان
27 و 28 مهر 96بادکش بر اساس طب چینی20 ساعت550.000 تومان
4 و 5 آبان 96ماساژ سوئدی20 ساعت550.000 تومان
4 و 5 آبان 96کاربر ماساژ30 ساعت750.000 تومان
11 و 12 آبان 96Tui Na - Level 320 ساعت600.000 تومان
19 آبان 96حجامت چینی10 ساعت450.000 تومان
25 آبان 96زیبایی صورت6 ساعت 500.000 تومان
25 آبان 96ماساژ لاغری6 ساعت500.000 تومان
26 آبان 96رفلکسولوژی10 ساعت500.000 تومان
2و3 آذر 96Tui Na-Level 120 ساعت500.000 تومان
9 و 10 آذرTui Na-Level 4


20 ساعت650.000 تومان
16و17 آذر 96ماساژ سرهندی
20 ساعت550.000 تومان
23 و 24 آذر 96ماساژ تایلندی20 ساعت550.000 تومان
تشخیص از روی زبان600.000 تومان
چی کونگ (Chi Kung)600.000 تومان