فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

درباره ما

ماساژ آسپیان فعالیت های خود را در جهت آموزش دانش پژوهان توسط اساتید هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و بر مبنای اخرین دستاورد های علمی دنیا قرار داده است. این مرکز برای نخستین بار اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی ماساژ در سازمان نظام پرستاری کشور،برای پزشکان،پرستاران و پیراپزشکان نموده است .
ماساژ آسپیان همچنین برگزار کننده ی کارگاه های تخصصی ماساژ، با ارايه ی مدرک از سازمان نظام پرستاری کشور است.
این گروه اولین برگزار کننده ی کارگاه های آموزشی ماساژ tui na (طب سنتی چینی – TCM) به صورت جامع و کامل، با ارايه ی مدرک از طرف سازمان نظام پرستاری می باشد