فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

درمان ماساژ شیاتسو

ماساژ شیاتسو درد سفت شدگی عضلات

ماساژشیاتسو درد سفت شدگی  (تصلب )ماهیچه ها را کنترل میکند.(از افزایش درد آن جلوگیری میکند.)

نویسنده : دکتر امیلیا مارکز

فیزیوتراپیست و عضو گروه کار درمانی ودانشکده پزشکی سائوپولو برزیل

ارسال مقاله: یکم آگوست2012

تجدید نظر در تاریخ:دوم آوریل 2013

پذیرفته شده  در تاریخ:هشتم ژولای 2013

اهداف :

این مطالعه آزمایشی با هدف بررسی اثرات بالقوه ماساژ شیاتسو بر روی علایم و نشانه های بیماران بزرگسال مبتلا به فیبرومیالژیا اولیه صورت گرفته.

پذیرش پیشنهاد پروتکل درمان شیاتسوتوسط این بیماران برای ارزیابی و ایجاد امکان مطالعات و پروژه های درمانی بزرگتر انجام شده.

روش:

سی و چهار نفر از سالمندان 33سال تا 64 سال در یک گروه قرار گرفتند برای دریافت ماساژ شیاتسو به میزان 8 هفته ودر هرهفته 2بار

و یک گروه کنترل 17 نفره که جزوه آموزشی دریافت نمودند.

بیماران ابتدا طی 8 هفته مورد بررسی قرارگرفتند

شدت درد با مقیاس آنالوگ بصری مورد بررسی قرار گرفت.

آستانه درد فشاری توسط کالریمتر .

اضطراب بوسیله پرسشنامه حالت-صفت

خواب توسط شاخص کیفیت پیترزبورگ.

ونشانه های تاثیر بر سلامت بیماران توسط پرسشنامه فیبرومیالژیا.

و همچنین در خصوص عوارض جانبی و سطح رضایتمندی سوال شد.

پس از درمان SG نشان داده تفاوت آماری معنی دار(P < .05) برای نمرات تغییر تمام متغیرها،

به جز اضطراب ، در مقایسه با گروه کنترل درصد تغییرات نسبی بالینی برای مقیاس آنالوگ بصری مربوطه در نظر گرفته شد(40.6%),.آستانه درد فشاری(76.4%), پیتسبورگ شاخص کیفیت خواب(34.4%), و پرسشنامه فیبرومیالژیا ضربه(22.30%). بدون بالینی اثرات مربوط به اضطراب پس از درمان مشاهده شد. بدون عوارض جانبی در طول درمان گزارش شده است و حدود 94 ٪ از بیماران رضایت شیاتسو نشان داده است.

طب سوزنی

ماساژ

این مطالعه مقدماتی پتانسیل شیاتسو در بهبود شدت درد نشان داد ، آستانه درد فشاری آستانه درد فشاری ، کیفیت خواب و نشانه های تاثیر بر سلامت بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا پروتکل درمان شیاتسو پیشنهاد عملی و به خوبی توسط بیماران پذیرفته بود

نظرات

  • 2
  • 4
  • 1.2

    Score
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *