فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

ماساژ یا ضد ماساژ

ماساژ ،آموزش ماساژ ضد سلولیت ( anti-cellulite massage )

اگر از بدشکلی اندام خود به خصوص ران و باسن و شکم که در اثر تجمع چربی و ایجاد سلولیت ناراحتید و احساس نگرانی می کنید بهتر است به دو توصیه ی مهم حقیر در این خصوص توجه فرمایید :

1- انجام ماساژ ضد سلولیت که برای ارائه ی آن زحمات زیادی کشیده شده و  اساسا برای بار اول مطرح می شود .

2- انجام تمرینات مربوط به تناسب اندام ناحیه ای که دچار بد شکی سلولیت است .

تذکر مهم :

برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید باید بعد از انجام ماساژ تمرینات مربوطه را که در بخش آرشیو موجود می باشد انجام دهید .

۱- ماساژ اولیه ( preparation )  :
یک روغن تهیه کنید . می توانید از روغن زیتون و یا روغن بادام تلخ و یا هر روغن دیگر استفاده کنید .

ماساژ را از پا یا زانو آغاز کنید و به سمت بالا حرکت کنید . می توانید از هر دو دست ( مانند شکل ) برای ماساژ استفاده کنید . ماساژ فشاری مستقیم به طرف بالا موجب افزایش جریان خون در عروق محیطی و مویرگها می شود .

این ماساژ را بدر هر مرحله رای هر پا به مدت ۱ دقیقه بطور پیوسته انجام دهید .

به تصویر شماره ی ۱ توجه کنید .

۲- ماساژ نیشگون ( the kneading massage ) :
برای تکنیک ماساژ نیدینگ در مناطق کوچک و محدود پا مانند داخل زانو ، بالای بازو ، پشت ساق از انگشت استفاده کنید و برای مناطق وسیع تر مانند رانها ، باسن ، شکم از کل دست استفاده کنید تا بتوانید جریان خون را در سطح پوست افزایش دهید .

حرکت و عمل دستها دراین ماساژ مانند حرکت دستها و انگشتان برای ورز دادن خمیر نان می باشد .
۳- ماساژ مشت ( massage with knuckles ) :

دستان خود را مشت کنید . از قسمت برجسته ی مفصل انگشتان مشت شده برای فشار آوردن بر روی نواحی بدشکل و بر آمده ی پا و ران و … استفاده کنید . با مشت بر روی نقاط بد شکل سلولیت محکم فشار وارد کنید تا با این کار چربی های ته نشین شده و جاگرفته ی زیر ژوست را بشکنید و موجب حرکت آن شوید . بدن شما از طریق متابلیسم طبیعی قادر خواهد بود این چربی های شکسته و بحرکت در آمده را توزیع نماید .

۴- ماساژ ضربدری ( s  massage ) :

برای انجام این نوع ماساژ باید با هر دست بخش نسبتا بزرگتری از ناحیه ی مبتلا به سلولیت را چنگ بزنید . برای این کار باید حتما انگشت شست شما در زاویه ی راست باشد .

با هر دست گوشت ناحیه ی مبتلا را گرفته و در جهت عکس یکدیگر بپیچانید .

5- ماساژ فشاری ( the wringing massage ) :

عضلات ناحیه ی را شل کنید . می توانید یک حوله ی مرطوب روی پا قرار دهید . با دو دست بخش مهمی از ناحیه ی مبتلا را چنگ بزنید و پیچ و تاب دهید .

از این ماساژ برای نواحی گوشتی و سفت بدن استفاده می شود .
6- مرحله ی نهایی ( the last regimen ) :

ماساژ روزانه ی خود را با  ضربه ها ی با فشار عمقی  از انتهای های فوقانی مانند مرحله ی 1 به پایان ببرید . این کار موجب می شود چربی هایی که توسط ماساژ شما آزاد شده بسمت بالا رفته و در اختیار عناصر عملکردی متابلیسم که جریان لنف و جریان خون می باشند قرار گیرد .

اگر از بدشکلی اندام خود به خصوص ران و باسن و شکم که در اثر تجمع چربی و ایجاد سلولیت ناراحتید و احساس نگرانی می کنید بهتر است به دو توصیه ی مهم حقیر در این خصوص توجه فرمایید :

1- انجام ماساژ ضد سلولیت که برای ارائه ی آن زحمات زیادی کشیده شده و  اساسا برای بار اول مطرح می شود .

2- انجام تمرینات مربوط به تناسب اندام ناحیه ای که دچار بد شکی سلولیت است .

تذکر مهم :

برای اینکه بهترین نتیجه را بگیرید باید بعد از انجام ماساژ تمرینات مربوطه را که در بخش آرشیو موجود می باشد انجام دهید .

۱- ماساژ اولیه ( preparation )  :
یک روغن تهیه کنید . می توانید از روغن زیتون و یا روغن بادام تلخ و یا هر روغن دیگر استفاده کنید .

ماساژ را از پا یا زانو آغاز کنید و به سمت بالا حرکت کنید . می توانید از هر دو دست ( مانند شکل ) برای ماساژ استفاده کنید . ماساژ فشاری مستقیم به طرف بالا موجب افزایش جریان خون در عروق محیطی و مویرگها می شود .

این ماساژ را بدر هر مرحله رای هر پا به مدت ۱ دقیقه بطور پیوسته انجام دهید .

به تصویر شماره ی ۱ توجه کنید .

۲- ماساژ نیشگون ( the kneading massage ) :
برای تکنیک ماساژ نیدینگ در مناطق کوچک و محدود پا مانند داخل زانو ، بالای بازو ، پشت ساق از انگشت استفاده کنید و برای مناطق وسیع تر مانند رانها ، باسن ، شکم از کل دست استفاده کنید تا بتوانید جریان خون را در سطح پوست افزایش دهید .

حرکت و عمل دستها دراین ماساژ مانند حرکت دستها و انگشتان برای ورز دادن خمیر نان می باشد .
۳- ماساژ مشت ( massage with knuckles ) :
دستان خود را مشت کنید . از قسمت برجسته ی مفصل انگشتان مشت شده برای فشار آوردن بر روی نواحی بدشکل و بر آمده ی پا و ران و … استفاده کنید . با مشت بر روی نقاط بد شکل سلولیت محکم فشار وارد کنید تا با این کار چربی های ته نشین شده و جاگرفته ی زیر ژوست را بشکنید و موجب حرکت آن شوید . بدن شما از طریق متابلیسم طبیعی قادر خواهد بود این چربی های شکسته و بحرکت در آمده را توزیع نماید .

۴- ماساژ ضربدری ( s  massage ) :
برای انجام این نوع ماساژ باید با هر دست بخش نسبتا بزرگتری از ناحیه ی مبتلا به سلولیت را چنگ بزنید . برای این کار باید حتما انگشت شست شما در زاویه ی راست باشد .

با هر دست گوشت ناحیه ی مبتلا را گرفته و در جهت عکس یکدیگر بپیچانید .

5- ماساژ فشاری ( the wringing massage ) :
عضلات ناحیه ی را شل کنید . می توانید یک حوله ی مرطوب روی پا قرار دهید . با دو دست بخش مهمی از ناحیه ی مبتلا را چنگ بزنید و پیچ و تاب دهید .

از این ماساژ برای نواحی گوشتی و سفت بدن استفاده می شود .
6- مرحله ی نهایی ( the last regimen ) :
ماساژ روزانه ی خود را با  ضربه ها ی با فشار عمقی  از انتهای های فوقانی مانند مرحله ی 1 به پایان ببرید . این کار موجب می شود چربی هایی که توسط ماساژ شما آزاد شده بسمت بالا رفته و در اختیار عناصر عملکردی متابلیسم که جریان لنف و جریان خون می باشند قرار گیرد .

یک ماساژ ضد سردرد

یک ماساژ ضد سردرد ماساژ,ماساژ درمانی,رفلکسولوژی,فشار درمانی,سیاتیک

فشار درمانی یا رفلیسولوژی ییی از تینیی‌های طب میمل است یه برای درمان و پیشگیری از بسیاری از بیماری‌های روحی و جسمی در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این شیوه درمانی، درمانگران با فشار دادن نقاط خاصی از یف پا و دست موجب افزایش ریلیسی، آرامش و تسیین بسیاری از دردها در بدن می‌شوند. برخی از تینیی‌های این شیوه درمانی، قابل استفاده توسط عموم مردم است.


انگشت‌تان را هنگام سردرد فشار دهید

ییی از بهترین روش‌های تسیین سردردهای ناشی از خستگی و فعالیت‌های روزانه است، استفاده از متدهای فشار‌درمانی است. هرگاه احساس یردید یه سردردی خفیف به سراغ‌تان آمده برای پیشگیری از توسعه آن در سر و افزایش درد سرانگشتان‌تان را ماساژ دهید. برای ارائه این ماساژ یافی است با یمی 2 انگشت شست و سبابه سرانگشتان تمامی انگشت‌های دست را فشار دهید. بهترین حالت آن است یه از انگشت یوچی شروع یرده و هر انگشت را به‌مدت 2 دقیقه ماساژ دهید. در این مدت 20 ثانیه سرانگشت‌تان را فشار دهید و 20‌ثانیه آن را رها ینید. این ماساژ را برای تمامی انگشتان‌تان تیرار ینید.


درمان سیاتیی باماساژ پاشنه

گاهی شنیدن ناگهانی خبری بد یا حریتی نابه‌جا و نامناسب موجب بروز دردی شدید در عصب سیاتیی می‌شود. این درد آن‌چنان شدید است یه گاهی ممین است در حریت فرد اختلال ایجاد یند و مانع از ادامه فعالیت‌های روزانه او شود. در چنین شرایطی با شروع درد، بهترین روش برای تسیین درد و درمان انقباض و گرفتگی عصب سیاتیی به‌ویژه در پاها یافی است با یمی فشار درمانی پاشنه پا را ماساژ دهید. روی پاشنه پا درست در جایی یه بخش سخت پاشنه از بخش نرم آن جدا می‌شود نوار بارییی وجود دارد یه ماساژ آن موجب یاهش انقباض و اسپاسم سیاتیی و یاهش درد آن می‌شود. دقت ینید یه تمامی نقاط روی این خط را با فشار برابر و در مدت زمان مشخص فشار دهید. بهتر است این نقاط را 30 ثانیه فشار داده و 30 ثانیه رها ینید. ممین است ماساژ‌درمانی این ناحیه یمی دردنای باشد یه با پیشرفت ماساژ از شدت درد یاسته می‌شود.

ماساژ ضد شب ادراری و بدخوابی!

1394/01/04
سایت کودک ، نی نی آکابیماری های کودک

بسیاری از کودکان زیر 6 سال دست‌کم در ماه یک‌بار رختخواب خود را خیس می‌کنند.ماساژ درمانی برای درمان این کودکان  تکنیک‌‌های موثری دارد. این مسئله به دلایل مختلفی در آن‌ها دیده می‌شود که یکی از آن‌ها ضعف عضلات مثانه و دیگری هماهنگ نبودن فرمان مغز با عملکرد دستگاه ادراری به‌ویژه مثانه است. از این‌رو برخی از کودکان پیش از آن‌که از خواب بیدار شوند و خود را به دست‌شویی برسانند، جای خود را خیس می‌کنند. در جهان برای درمان این اختلال و همین‌طور اختلال بدخوابی کودکان به همین علت، راه‌های متنوعی وجود دارد که یکی از موثرترین آن‌ها استفاده از تکنیک‌های ماساژدرمانی و فشار درمانی است. دراین شماره برخی از ساده‌ترین این تکنیک‌ها را که در خانه قابل ارائه است به شما معرفی می‌کنیم.


استفاده از روغن ولرم زیتون یا کنجد و ماساژ بدن کودک علاوه‌بر افزایش میزان محبت و رابطه عاطفی میان کودک و مادر به نشاط جسمی و افزایش توان جسمی کودک کمک کرده و به مرور موجب درمان تمامی اختلال‌های جزئی که در بدن کودک به‌وجود آمده می‌شود


,ماساژ ضد شب ادراری و بدخوابی! ماساژ,ماساژ درمانی,شب ادراری,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک

ماساژ ضد شب ادراری و بدخوابی! ماساژ,ماساژ درمانی,شب ادراری,درمان شب ادراری با ماساژ

گام اول : این نقطه را 3 دقیقه ماساژ دهید

از کودک بخواهید روی شکم دراز بکشد. در این مرحله باید 2 نقطه را که نزدیک به ستون فقرات و در کنار دومین مهره قرار دارد پیدا کنید و با کمک هر 2 انگشت شست آن‌ها را به‌صورت دورانی ماساژ دهید. بهتر است برای ماساژ این نقطه از مقدار اندکی روغن زیتون ولرم نیز استفاده کرده و سرانگشتان خود را به آن آغشته کنید. این نقطه را به‌مدت 3 دقیقه ماساژ دهید و مراقب باشید که میزان فشار سرانگشتان‌تان در این نقطه به‌گونه‌ای نباشد که کودک احساس درد کند.


,ماساژ ضد شب ادراری و بدخوابی! ماساژ,ماساژ درمانی,شب ادراری,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک
گام دوم : انرژی‌ها را به سمت مثانه هدایت کنید

در این مرحله به‌اندازه 4انگشت از دومین مهره ستون فقرات به سمت پایین حرکت کنید و این کار را یک بار دیگر انجام دهید تا به 2 نقطه روی نشیمنگاه کودک برسید. این 2 نقطه را نیز با کمک 2 انگشت شست‌تان ماساژ دهید. ماساژ این 2 نقطه باعث تمرکز انرژی بر عضلات مثانه و دستگاه ادراری می‌شود. بهتر است این 2 نقطه را به‌مدت یک تا 3 دقیقه ماساژ دهید. تکرار این ماساژ به‌صورت روزانه کمک می‌کند تا کودک در مدت زمان کوتاهی بتواند علاوه بر غلبه بر مشکل شب ادراری بر اختلال‌های دیگر ناشی از آن از قبیل بدخوابی نیز غلبه کند.


,ماساژ ضد شب ادراری و بدخوابی! ماساژ,ماساژ درمانی,شب ادراری,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک
گام سوم : مثانه را تقویت کنید

برای افزایش توان مثانه ماساژ این نقطه را به شما توصیه می‌کنیم. این نقطه که به اندازه 2 انگشت از ناف کودک پایین‌تر است بهترین محل برای ارائه ماساژ و افزایش میزان توان و قوت مثانه و عملکرد آن در طول شبانه‌روز به‌ویژه شب‌هاست. برای ماساژ این نقطه باید از 2 انگشت سبابه و میانی هر 2 دست‌تان کمک بگیرید. بنابراین پس از پیدا کردن این نقطه انگشتان‌تان را روی هم قرار دهید و به آرامی با ماساژهای فشاری ملایم این نقطه را ماساژ دهید. بهتر است میزان فشار در این ناحیه را خیلی ملایم آغاز کرده و به مرور افزایش دهید. این فشار نباید به حدی باشد که کودک احساس درد کند.


,ماساژ ضد شب ادراری و بدخوابی! ماساژ,ماساژ درمانی,شب ادراری,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک
گام چهارم : بدخوابی را از کودک دور کنید

بسیاری از کودکان به‌دلیل ترس از شب ادراری، دل درد یا مسائل دیگر ممکن است شب‌ها به راحتی نخوابند و ساعت‌های زیادی را بیدار بمانند یا به‌طور مداوم از خواب بپرند و خواب عمیقی را در شب تجربه نکنند. برای حل این بحران استفاده از تکنیک‌های ماساژ درمانی را توصیه می‌کنیم. در این مرحله نیز لازم است کودک روی شکم بخوابد. در این حالت کافی است بعد از مهره سوم ستون فقرات نقطه‌ای را که پشت به قفسه سینه قرار دارد، پیدا کرده و آن را با حرکت‌های آرام انگشت شست هر 2 دست ماساژ دهید. این ماساژ درصورتی که هر شب تکرار شود خواب کودک را بهتر کرده و او را قوی می‌کند.


,ماساژ ضد شب ادراری و بدخوابی! ماساژ,ماساژ درمانی,شب ادراری,بیماری های کودکان ,بیماری نوزاد ,بیماری کودک
گام پنجم : افزایش توان جسمی کودک

افزایش انرژی و توان جسمی کودک غلبه بر بسیاری از اختلال‌های ایام کودکی را آسان‌تر می‌کند. از این‌رو برای افزایش میزان توانایی کودک علاوه بر رسیدگی به وضعیت غذا و موادمغذی مورد نیاز او لازم است تا با ارائه ماساژ در نقاط خاصی از بدن که به افزایش این انرژی کمک می‌کند به کودک خود کمک کنیم. در این مرحله پیشنهاد می‌کنیم از کودک بخواهید به‌صورت چهارزانو بنشیند. سپس روی گردن درست جایی که نخستین مهره گردن آغاز شده را خیلی آرام و تنها با کمک یک انگشت شست ماساژ دهید. برای این منظور انگشت شست را روی نقطه گذاشته و 4 انگشت دیگر را روی شانه کودک قرار دهید و به آرامی این نقطه را ماساژ دهید.


نکته : ماساژ کودک به‌طور کلی یکی از بهترین شیوه‌ها برای بهبود اختلال‌های سطحی جسمانی در کودکان زیر 10 سال است. برای این منظور علاوه‌بر استفاده از تکنیک‌های ویژه که برای درمان اختلال‌هایی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند، ماساژ کل بدن با کمک روغن کنجد یا روغن زیتون به سلامت و رشد به‌موقع کودک کمک می‌کند. استفاده از روغن ولرم زیتون یا کنجد و ماساژ بدن کودک علاوه‌بر افزایش میزان محبت و رابطه عاطفی میان کودک و مادر به نشاط جسمی و افزایش توان جسمی کودک کمک کرده و به مرور موجب درمان تمامی اختلال‌های جزئی که در بدن کودک به‌وجود آمده می‌شود. اگر چه باید مراقب بود بهترین روش برای ارائه این ماساژها را باید از متخصص ماساژ درمانی آموزش دید و بعد آن را روی کودکان‌تان اجرا کنید، به‌ویژه کودکانی که در پرونده پزشکی آن‌ها به بیماری خاصی اشاره شده است.

نظرات

  • 10
  • 2

    Score
One thought on “ماساژ یا ضد ماساژ

  1. شهریار

    با سلام و سپاس از مطالب ارسالی، متاسفانه قسمت اول مطلب این صفحه غلط املایی زیاد دارد. لطفا بررسی فرمائید ‌

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *