فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

گروه علمی

http://aspianmassage.com/demo/teachers/5.jpg
نام : سرکار خانم دکتر فخاری
رتبه علمی : مربي 26 سال سابقه تدريس در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته هاي فيزوتراپي و كاردرماني و آسيب شناسي ورزشي
گرایش : فیزیوتراپی
نام : جناب آقای دکتر بحر پیما
رتبه علمی : استادیار
گرایش : فیزیوتراپی