ماساژ

آموزش ماساژ

aspianmodir

تویی نا

تویی نا چیست؟

واژه tuina از دو کلمه tui (pushing) به معنای هل دادن و na(grasping) به معنای گرفتن تشکیل شده است. طب سنتی چینی...

تویی نا

تاریخچه ماساژ تویی نا

ماساژ Tuina دارای تاریخچه ی بسیار قدیمی همراه با بازنگری و پیشرفت های فراوان می باشد. اولین...