فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

دسته:آب درمانی(هیدروتراپی)

توضیح دوره:
ماساژ درمانی یا آب درمانی

ماساژ درمانی یا آب درمانی

آب درمانی یا (هیدروتراپی) چیست؟ استفاده از آب براى حفظ و تقویت تندرستى و درمان دردها و بیمارى...