فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

دسته:ماساژ یومی هو

توضیح دوره:

 

سرفصل ها
 
نام مدرس
 
تعداد ساعات
 
مدرک
 
اولین دوره نزدیک
 

آشنایی با ماساژ یومی هو

يومي هو تراپي كه به روش توسط دكتر سايونجي ماسايوكي مدير انستيتوي بين المللي طب پيشگير در...