فرم فعالسازی لوح آموزشی

ماساژ

آموزش ماساژ

دسته:مقالات

توضیح دوره:
نحوه درمان طب سوزنی

درمان سنتی طب سوزنی 2

نتایج: ازبین 2539 نفر کل نفرات 35 نفر که کامال تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند کیفیت روش آزمایش...

آموزش ماساژ شیاتسو

چگونه پزشکان شیاتسو درمان می کنند؟

R E. هریس، N. پولی، انستیتو دانشگاه ویلز، کاردیف، UK خلاصه اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط...

طب سوزنی

طب سوزنی

اثرات اکوپانچر (طب سوزنی ) بر روی عوارض 20 ساله یک مورد فلج محیطی عصب صورتی از طریق...

ماساژ شیاتسو

ماساژ شیاتسو 2

ادامه قاعده جمجمه روی نقطه مذکورکه به طوردقیق زیر قاعده جمجمه قرار داردبه مدت سه ثانیه...

طب سوزنی

جوانی با طب سوزنی

در جهان یک قاعده کلی وجود دارد که برای تشخیص سن واقعی افراد به تعداد و عمق چروک‌های اطراف چشم...

ماساژ شیاتسو

آموزش ماساژ شیاتسو

مسیر ارائه درمان رعایت مسیر وترتیب ذیل برروی بدن به منطورارائه درمان مبتنی بر اصول پایه...

آسم در ورزشکاران

رفلکسولوژی و آسم ریوی

تعداد زیادی از بیماران مبتلا به آسم، به دنبال روشهای فرعی و جایگزین هستند یکی از این روشها...

بازتاب استرس

بازتاب استرس

مقدمه: ایمنی مراقبت های بهداشتی نگرانی فزاینده برجسته از مردم، استفاده از طب مکمل و جایگزین...

ریکاوری ماساژ

ریکاوری با ماساژ

امروزه با توسعه علم ورزشی در حوزه ماساژ برگشتن بدن یا همان ریکاوری بدن با کمک ماساژ به شدت در...

آموزش ماساژ

ماساژ معجزه ای در درمان

  چه کسی دوست ندارد که ماهیچه هایش را ورز دهند و با ماساژ به بالاترین میزان آرامش دست پیدا...