تاثیر ماساژ در درمان بیماری ها

تاثیر ماساژ در درمان بیماری ها

وقتی که سر شما درد میگیرد میتوانید با فشار و ماساژ انتهای شصت دست بین انگشت شصت و انگشت اشاره باید کمی به دنبال نقطه صحصح بگردید همان طرفی که سر درد میکند سر درد خودرا کاهش دهید این عمل باید با فشار همراه باشد به طوری که مقطه مذکور کمی درد بگیرد .
خود ماساژ درمانى اگر به طريقى صحيح اجرا شود بی ‏ترديد مؤثر و مفيد است. شخصى كه به اين روش خود را ماساژ می‏دهد به طريقى نظام‏ مند روى يك يا چند مريديان خطوط نقاط سوزنى يا روى آن عضو بدن خود كه حس می‏كند به توجه و بهبود نياز دارد فشار منظم مالشى می آورد.

خود ماساژ درمانى مانند روش شياتسو و روش سوزن درمانى با تحريك نقاط سوزنى و خطوط آن‏ها كه مريديان‏ها می ‏ناميم نه تنها بر يك اندام خاص بيرونى بدن كه درد يا بيمارى دارد بلكه بر برخى اندام‏هاى درونى بدن نيز اثر مى‏گذارد و بهبودهايى توليد می ‏كند.

خود ماساژ درمانى را می ‏توان هم براى پيش‏گيرى و هم براى درمان شمارى از دردها و بيمارى‏ها استفاده كرد.

اين روش نوعى ماساژ است كه هر كس می ‏تواند روى بدن خود اجرا كند. اين روش متكى به روش شياتسو ماساژ درمانى و روش سوزن درمانى است ولى شباهت‏هايى نيز به روش انعكاس درمانى دارد.

در این طريق شخص با ماساژِ نقاطی از بدن که در سوزن درمانى بکار گرفته می شود می تواند بسيارى منافع كسب كند.

به واقع همه مردم وقتى دردى در بخشى از بدن خود حس مى‏كنند، هرازگاهى به طور ناخودآگاه روش خودماساژ درمانى را به كار می ‏گيرند. بنابراين مى‏توان گفت كه روش خود ماساژ درمانى نوعى نظام ‏مند كردن يك واكنش ناهوشيارانه طبيعى است.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *