بایگانی برچسب: آموزش ماساژ صورت و فواید آن

آموزش ماساژ صورت و فواید آن

چـشمـان خـود را ببـنـدید و کف دستها را روی چشمها قرار دهید به روی چشم هـا فشـار ملایمی وارد کرده و به آهستگی دستها را بردارید. 0