بایگانی برچسب: آیا وزوزگوش با طب سوزنی قابل درمان است

آیا وزوزگوش با طب سوزنی قابل درمان است

آیا وزوزگوش با طب سوزنی قابل درمان است

آیا وزوزگوش با طب سوزنی قابل درمان است وزوز گوش ميتواند بدليل نارسايي يا فراواني باشد . براي دكتر مهم است كه شما از چه نوع آن رنج مي بريد . وزوزي كه با شروع ناگهاني و صداي بلند همراه است از نوع “ فراواني “ است . ولي شروع تدريجي با صداي پايين بعنوان […]