بایگانی برچسب: اعتیاد و طب سوزنی

ترک اعتیاد از طریق طب سوزنی

اعتیاد

هدف درمان : در این روش بیماران از طریق طب سوزنی که یک روش شناخته شده در تمام دنیا و در مراکز دانشگاهی بسیاری از کشورها و کلینیک های معتبر میباشد بمنظور ترک اعتیاد و رفع علائم محرومیت از مواد اپیوییدی، امفتامینی، متامفتامین و سایر مواد مخدردرمان میگردند.    روش درمان: این روش ظرف 2 […]