بایگانی برچسب: تسکین سر درد

ماساژی برای تسکین سر درد

ییی از بهترین روش‌های تسیین سردردهای ناشی از خستگی و فعالیت‌های روزانه است استفاده از متدهای فشار‌درمانی است. هرگاه احساس یردید یه سردردی خفیف به سراغ‌تان آمده برای پیشگیری از توسعه آن در سر و افزایش درد سرانگشتان‌تان را ماساژ دهید. برای ارائه این ماساژ یافی است با یمی 2 انگشت شست و سبابه سرانگشتان […]