بایگانی برچسب: تکنیک ماساژ

ماساژ سر هندی ( Ayurvedic)

ماساژ سر هندی

ماساژ سر هندی ماساژ سر هندی به عنوان یکی از سیستم های درمانی در هند باستان که قابلیت درمانی داشته شناخته شده است . 1+

رابطه ماساژ و کاهش وزن

اساژ می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کاهش اندازه بافت چربی در بدن کمک کند. 0