بایگانی برچسب: فواید ماساژ با روغن زیتون

فواید ماساژ با روغن زیتون

استفاده از روغن زیتون برای ماساژ پدیده تازهای نیست و ازحدود ۵۰۰۰ سال پیش در طب هندی و یونانی از روغن زیتون برای ماساژ دادن استفاده می شده است. 0