بایگانی برچسب: فواید ماساژ تایلندی

آشنایی با تکنیک های ماساژ تایلندی

با انجام این دو تکنیک در ماساژ تایلندی که بایستی در محیطی آرام و مرافبه ای انجام پذیر دباعث ایجاد فضا در ساختار اسکلتی و ماهیچه ای بدن میشود. 0

تکنیک ها و فواید ماساژ تایلندی

تکنیک ها و فواید ماساژ تایلندی ساختار اسکلتی را تنظیم می کند انعطاف پذیری بدن را افزایش می دهد تنش های ماهیچه ای و مفصلی را تسکین و یا کاهش می دهد، اندام ها و ارگان های داخلی بدن را تحریک می کند سیستم انرژی بدن را میزان و در حد تعادل در می آورد. […]