بایگانی برچسب: ماساژ برای تقویت چشم

ماساژی برای تقویت چشم هایتان

تقویت بینایی و افزایش توان و قدرت دید ییی از کاربردهای این ماساژ است یه امروزه توسط درمانگران طب مکمل به بیماران آموزش داده می‌شود. برای استفاده از این تینیی یافی است از 3 انگشت اشاره انگشت میانی و انگشت حلقه خود برای ماساژ عضلات بالایی چشم استفاده ینید. برای این یار یافی است 3 […]