بایگانی برچسب: ماساژ ریلکسیشن

آشنایی با ماساژ ریلکسیشن

ماساژ ریلکسیشن شامل تکنیک های استروک مالش و نوازش و نیدینگ ورز دادن می باشد که معمولا با روغن انجام می شوند. 3+

ماساژ شیاتسو 2

ماساژ شیاتسو

ادامه قاعده جمجمه روی نقطه مذکورکه به طوردقیق زیر قاعده جمجمه قرار داردبه مدت سه ثانیه فشاردهید نه کیلو گرم توقف حرکت فوق رادوباره تکرارنمائید. توقف بارسوم به مدت سه ثانیه تمرین راتکرارنماید. پشت سر قفا وضعیت قبل راحفظ نمایید شست راازهم باز کنید عضلات اصلی که ازبالای قفا به طرف پایین می ایندوبه شانه […]

ماساژ معجزه ای در درمان

آموزش ماساژ

  چه کسی دوست ندارد که ماهیچه هایش را ورز دهند و با ماساژ به بالاترین میزان آرامش دست پیدا کند؟ آموزش ماساژ در همه جای دنیا جزء نرمش های آرام بخش به حساب می آید و همه کشورها در حال ارتقاء آن هستند و رفته رفته این نرمش در حال وارد شدن به چرخه […]