بایگانی برچسب: ماساژ گیاهی

آشنایی با ماساژ کمپرس گیاهی

در ماساژ با روغن معطر گیاهی ماساژور با استفاده از ترکیب روغن های اصلی و امولوسی فایرها حرکات لمسی و کششی آرام بر روی بدن انجام می دهد. 0

آشنایی با ماساژ کره گیاهی

امروز قصد داریم شما عزیزان را با ماساژ با کره گیاهی آشنا نماییم و امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد . 0

آشنایی با ماساژ با شمع

امروز قصد داریم شما رابا یکی از ماساژ ها یعنی ماساژ با شمع آشنا نماییم و امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد . 0

فوائد ماساژ با روغن معطر گیاهی

فوائد ماساژ با روغن معطر گیاهی در ماساژ با روغن معطر گیاهی ماساژور با استفاده از ترکیب روغن های اصلی و امولوسی فایرها حرکات لمسی و کششی آرام بر روی بدن انجام می دهد. 0