بایگانی برچسب: مضرات ماساژ

مضرات ماساژ خود سرانه

هرگونه ماساژ درمانی چه در داخل استخرها و چه در خانه و توسط اطرافیان و حتی کمپرس‌ هایی که با داغ کردن استکان جهت تسکین درد استفاده می ‌شود. 0

آشنایی با فواید و مضرات ماساژ

در بیشتر نقاط دنیا افرادی هستند که با روش‌های مختلف این کار را انجام میدهند به‌ خصوص در کشورهایی مثل تایلند یا هند که این کار بسیار رواج دارد. 1+