بایگانی دسته‌ی: ماساژ لاغری

درطب سنتی چینی چیزی به عنوان چربی نمیشناسیم بلکه رطوبت یا dampness است
که با ماسعژ. لاغری رطوبت را از. بدن دفع میکنیم از. طریق ادرار،تعریق و. بزاق دهان که باعث میشود فرد لاغر شود
اتفاقاتی که در ماساژلاغری میافتد نفخ و. سیستم گوارشی بهترمیشود
کاهش سایز با بالا رفتن میزان گردش خون درموضع
شکستن سلولیت ها با تکنیک دست،با تکنیک لاغری گرما در. بدن ایجاد میشود،مدفوع حالت خیسی پیدا میکند که نشان دهنده دفع چربی است و فرد درحال لاغرشدن است
برای لاغری همیشه ازروغنهای گرم استفاده نمیکنیم ،
چنانچه فرد سندروم گرما درمعده داشته باشد باعث چاقی خواهدشد پس از روغن سرد بایداستفاد کرد

ماساژ و قوانین ماساژ و ماساژ لاغری

قوانین ماساژ و ماساژ لاعری

ماساژ شرایط و قوانین ماساژ در محل طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. این متن فقط قوانین ماساژ می باشد و هیچگونه ماساژی ارائه نخواهد شد توسط آسپیان ماساژ . شرایط بهداشتی : 1*برای انجام ماساژ به 3 الی 4 حوله تمیز نیاز است (ترجیحا سفید و حداقل 2 عدد آن سایز بزرگ باشد) . […]

رابطه ماساژ و کاهش وزن

اساژ می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کاهش اندازه بافت چربی در بدن کمک کند. 0