بایگانی دسته‌ی: ماساژ یومی هو

آشنایی با ماساژ یومی هو

يومي هو تراپي كه به روش توسط دكتر سايونجي ماسايوكي مدير انستيتوي بين المللي طب پيشگير در توكيو ابداع شده است. اين روش از سال 1994 در انستيتوي طب سنتي شهر هوشي مين به كمك 50 نفر از آموزندگان آن با تخصص دكتراي پزشكي پزشكان طب سنتي فيزيوتراپها تكنسين ها و ساير رشته هاي پزشكي […]