مجوز و تفاهم نامه ها:

آموزشگاه آسپیان کار خود را با عقد تفاهم نامه با سازمان نظام پرستاری کشور شروع کرده، و سپس اقدام به کسب مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور نمود. در حال حاضر آموزشگاه آسپیان با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور فعالیت کرده و همچنین با دانشگاه ها و ارگان های مختلف دارای تفاهم نامه می باشد.