بایگانی برچسب: آشنایی با اثرات ماساژ درمانی

آشنایی با اثرات ماساژ درمانی

ماساژ درمانی تنش و اضطراب را کاهش می دهد ماساژ گره های چربی حبس شده در اندام های بدن را باز نموده و جریان آزاد مایعات را در نسج میسر می سازد و مواد زائد را از سیستم بدن خارج می نماید. 0