بایگانی برچسب: آشنایی با ماساژ ملایم

آشنایی با ماساژ های ملایم

ماساژ کالیفرنیایی : ابتدا کل بدن را چرب می کنید و سپس ضربه های آرامی را پشت سر هم بر آن وارد می کنید مقدار بسیار کمی فشار در این نوع ماساژ وجود دارد. فواید: کل بدن به آرامش دست پیدا می کند و ذهن شما نیز در حالت مناسبی قرار می گیرد. همانطور که […]