بایگانی برچسب: آموزش و فواید ماساژ

آشنایی با ماساژ کالیفرنیایی

آشنایی با ماساژ کالیفرنیایی ابتدا کل بدن را چرب می کنید و سپس ضربه های آرامی را پشت سر هم بر آن وارد می کنید. مقدار بسیار کمی فشار در این نوع ماساژ وجود دارد. 2+

آموزش و فواید ماساژ استخوانی

آموزش و فواید ماساژ استخوانی   بر اساس درمان از طریق مالش ماهیچه ها و استخوان ها این نوع ماساژ شما را از شر فشار و استرس ذهنی و ماهیچه ای خلاص می کند بدن را متعادل می کند درد و استرس را از شما دور نگه می دارد. 0