بایگانی برچسب: تأثیر ماساژ چینی

تأثیر ماساژ چینی برای ورزشکاران

ماساژ چینی

تأثیر ماساژ چینی با روغن گیاهی برای ورزشکاران دارای درد نامشخص در قسمت پایین کمر : یک بررسی کنترل شده و تصادفی درد نامشخص در قسمت پایین کمر ( P B L N ) مشکلی برای سلامتی ورزشکاران است که روز به روز به شمار آن افزوده می شود. این بررسی کنترل شده و تصادفی […]