بایگانی برچسب: درمان شانه طب سوزنی

طب سوزنی شانه منجمد

درمان شانه با طب سوزنی

مقدمه: شانه منجمد یک اختلال شایع است، اما  این اختلال به درستی درک نگردیده است. این امر تحت تاثیر مفصل گلنوهومرال، احتمالا شامل یک واکنش التهابی مزمن غیر اختصاصی می باشد. در این بیماری کپسول شانه سفت، چروکیده و کوتاه شده و حجم داخل آن کاهش می یابد. کپسول شانه یک کیسه محکم است که […]