بایگانی برچسب: درمان فیزیوتراپی

مبانی فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ورزشی

تعریف : درمان بیمار بوسیله استفاده از تمرین ،ماساژ ،حرارت ، نور ، هوا ، آب ، الکتریسیته و صوت به   منظور تصحیح یا بهبود بیماریهای جسمی ، پیشگیری از ایجاد ناتوانی های فیزیکی و یا انجام تستهایی بمنظور کمک در تشخیص یا درمان بیماری تاریخچه فیزیوتراپی روند تکامل فیزیوتراپی را بعنوان یکی از مشاغل […]