بایگانی برچسب: رایحه رمانی

آشنایی با خواص ماساژ با رایحه درمانی

ماساژ با اسانس هاي ويژه رايحه درماني باعث از بين بردن سموم ساخته شده در عضلات و کاهش گرفتگي هاي مداوم و تحريک مستقيم لنفاوي و کمک به گردش خون و انتقال اکسيژن و نيتروژن به پوست عضلات و اندام هاي حياتي می شود . 0

آشنایی با ماساژ کالیفرنیایی

آشنایی با ماساژ کالیفرنیایی ابتدا کل بدن را چرب می کنید و سپس ضربه های آرامی را پشت سر هم بر آن وارد می کنید. مقدار بسیار کمی فشار در این نوع ماساژ وجود دارد. 2+