بایگانی برچسب: روماتیسم مفصلی

تاثیر طب سوزنی بر روی کاهش درد بیماران روماتیسمی

درمان روماتیسم با طب سوزنی

درد و اختالالت حرکتی از جمله عالیم روماتیسم می باشد که یک بیماری مزمن و پیشرونده و التهابی است.در این بیماری مفاصل سینویال متورم و ملتهب شده و باعث تخریب مفاصل و ناتوانیهای فیزیکی و طول عمر کمتر مفاصل میشود.با توجه به پیچیدگی های درمانی بیماری روماتیسم درمان های غیر دارویی از جذابیت خاصی برخوردارند.(آموزش […]