آموزش ماساژ شیاتسو

مسیر ارائه درمان

رعایت مسیر وترتیب ذیل برروی بدن به منطورارائه درمان مبتنی بر اصول پایه شیاتسو الزامی می باشد.

ماساژ شیاتسو (به انگلیسی: shiatsu)(به ژاپنی: کانجی :指 圧هیراگانا :しあつ) در تکنیک‌های ماساژ ژاپنی به صورت کلمه به کلمه به معنی «فشار انگشت» است: کلمه “shi” به معنای “انگشت” و “atsu” به معنای فشار است.[۱] پزشکان معتقدند که شیاتسو راهی است برای رسیدن به آرامش و کمک کردن برای رسیدن به آرامش و مقابله با استرس، درد عضلانی، تهوع، اضطراب و افسردگی.

  • پشت رانها
  • ساقها وپاها( شامل اندام تحتانی )
  • بازوها ساعدها ودستها اندام فوقانی
  • شانه ها و گردن
  • سر و صورت

ماساژ شیاتسو Picture2

قسمت فو قانی تنه و ستون مهره ها

درفاصله سی سانتیمتری بالای شانه عامل روی زانوان تکیه بدهید طوری نزدیک اوقرار بگیرید که راحت بتوانید به شانه های اودسترسی پیدا کنید کلیه تمرینات را ازسمت راست آغاز و در سمت چپ به پایان برسانید.

برای شروع بازوی چپ رابه سمت جلوبیاورید وانگشت شست را بالای شانه بگذارید و نقطه مرکزی رامتمرکز سازید

پشت دست باید رو به بالا باشدوانگشت شست زیر قراربگیرد

نقطه انتخاب شده برای شانه درفاصله سه یا چهاربند انگشت قاعده گردن قراردارد این نقطه اندکی خلفی عضله شانه واقع است نقطه یاد شده را سر چشمه شانه می نامند که نقطه کلیدی محل فشار می باشد نقطه مذکورهمچنین یکی ازنقاطدرقسمت حساس به درداست.

انتهای شست راست را روی ناخن شست چپ بگذارید ودراین حالت روی نقطه تعیین شده به مدت سه ثانیه فشار بدهید.

* توقف

تمرین فوق را تکرار نمائید * توقف * نقطه یاد شده را بار دیگر بمدت سه ثانیه فشار بدهید.

* توقف

اندکی جابه جا شوید ودرحالی که خم شده اید درمحاذات شانه چپ فرد مورد عمل قرار بگیرید وضعیت انگشتان شست را معکو س نمائید شست چپ روی ناخن شست راست قرار دارد.

تمرینات مذکوررا روی شانه چپ تکرار می کنیم.

آموزش ماساژ شیاتسو

پشت شانه

دروضعیت دوزانو بمانید وبه کمک شست چپ نقطه واقع درقسمت داخلی گوشه فوقانی استخوان کتف را تعیین نمائید درست بالای استخوان انتهای شست راست راروی ناخن شست چپ بگذارید نقطه تعیین شده رابه مدت سه ثانیه محکم فشار بدهید) نه کیلو گرم(.

* توقف

  • رکت فوق را دو باره انجام دهید

* توقف

وضعیت انگشتان شست را معکوس نمائید وانتهای شست چپ را روی ناخن شست راست بگذارید کلیه تمرینات یاد شده را روی نقطه شانه چپ اجرا کنید.

قاعده جمجمه

ماساژ شیاتسو

برای انجام تمرین دراین محل باید وضعیت راعوض کنید
ابتدا روی فرد مورد عمل خم شویدپاها را نزدیک سرین قراردهید و زانوان خود را خم کنید تابر گردن او مسلط شوید.

انگشت شست راست را روی انگشت چپ بگذارید ودرقسمت
بالای قفا قاعده جمجمه را لمس نمائید   این نقطه به نام نقطه سکوت نامیده می شود ویکی ازنقاط مهم می باشد زیرا جریان خون مغزرا تحریک می نماید.

این مطلب در پست های بعدی ادامه دارد.

 

0

2 دیدگاه برای “آموزش ماساژ شیاتسو

  1. اشتراک‌ها: ترک سیگار با طب سوزنی

  2. اشتراک‌ها: آموزش ماساژ شیاتسو - ماساژ طب سوزنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *