آیا وزوزگوش با طب سوزنی قابل درمان است

آیا وزوزگوش با طب سوزنی قابل درمان است

وزوز گوش ميتواند بدليل نارسايي يا فراواني باشد . براي دكتر مهم است كه شما از چه نوع آن رنج مي بريد . وزوزي كه با شروع ناگهاني و صداي بلند همراه است از نوع “ فراواني “ است . ولي شروع تدريجي با صداي پايين بعنوان وزوز ناشي از “ نارسايي “ مد نظر قرار ميگيرد. وزوز گوش ناشي از شرايط فراواني ( مانند وجود صداي بلند ، يانگ كبد يا آتش كيسه صفرا و غيره ) معمولاً جواب بهتري به درمان مي دهد تا وزوزي كه از نارسايي اسانس كليه يا كمبود و نارسايي قلب ناشي ميشود. اين نكته وگفته وجود دارد كه : هر چه بيمار پيرتر باشد و يا هر چه طول مدت وزوز بيشتر باشد درمان آن مشكل تر است .

طب سوزنی

از آنجائيكه طب غربي درماني را براي رهايي از وزوز گوش ارائه نمي دهد به عقيده من استفاده از طب سوزني و امتحان آن كاملاً ارزش دارد به ويژه آنكه وزوز در گوش بيمار تازه شروع شده باشد . به منظور اطمينان و مشخص شدن كارايي طب سوزني و اتخاذ هر گونه تصميم و نظري درباره آن بايد حداقل 10 بار به انجام طب سوزني تن در دهند.

طب سوزنی

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *