بازتاب استرس

بازتاب استرس

مقدمه: ایمنی مراقبت های بهداشتی نگرانی فزاینده برجسته از مردم، استفاده از طب مکمل و جایگزین (CAM) به عنوان درمان مرسوم است.در سال 2009، یک گروه از محققان CAM دانشگاهی و بالینی یک کارگاه آموزشی برگزار برای بحث در مورد محدودیت

 

و اولویت های پژوهش را به ایمنی CAM.این گروه اینجا گزارش بحث خود را، و ارائه همکاری با پزشکان بین المللی با شیوه و هدف از بهبود ایمنی بیماران برای محصولات CAM.

 

بحث: پژوهش به ایمنی بهداشت و درمان چالش، از جمله تعاریف اصطلاحات که در آن به ابتکار اخیر WHO قابل توجه است همین جا باید به ماساژ و تاثیر آن در کاهش استرس بدن اشاره کرد.

 

مشکل خاصی است که باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: بروز ظاهرا کم از حوادث مضر.تنظیمات نظارتی محدود برای تمرین CAM از جمله حذف مداخلات CAM از ترین عارضه جانبی گزارش طرح های جریان اصلی.درک گسترده از طب مکمل و جایگزین به عنوان طبیعی و ایمن.پیچیدگی درمان CAM.فعل و انفعالات بین CAM و مراقبت مرسوم.خوشنودی حرفه ای؛و چالش های خاصی را منحصر به فرد به درمان CAM خاص مانند مفهوم «بحران شفا.محققان اتفاق نظر است که اول برای تحقیق ایمنی CAM نظارت فعال، و یا اندازه گیری آسیب های واقعی از CAM است رسیده است.اولویت دوم پژوهش را به باورها و نگرشهای پزشکان، عمومی و سازمان های حرفه ای، و آنچه را تحت تاثیر قرار کسانی که نگرش است.منطقه پژوهش نهایی را پوشش می دهد روش های مورد استفاده برای اطمینان از عمل امن، و اثر خود را.

 

نتیجه گیری: همکاری های بین المللی بین کارشناسان در این زمینه، از جمله پزشکان و محققان، ممکن است بهترین راه برای رسیدن به سطح مورد نیاز از تجربه و تخصص.

 

معرفی

هدف اصلی از مراقبت های بهداشتی است که به نفع دریافت کنندگان آن؛هنوز تجربه گسترده است که مراقبت های بهداشتی خود باعث آسیب است که علت عمده مرگ و میر در سراسر جهان نشان داده است [1].سازمان بهداشت جهانی (WHO) ایمنی بهداشت و درمان به عنوان یک اولویت جهانی تعیین شده در سال 2002، و یک ابتکار ایمنی بیماران که یک چارچوب مفهومی [2] توصیف اقدامات لازم برای بهبود ایمنی در عمل (جدول 1) را منتشر می کرد.مکمل و جایگزین پزشکی (CAM) به عنوان یک گروه از متنوع سیستم های پزشکی و مراقبت های بهداشتی، تجربیات و فراورده هایی که معمولا در نظر گرفته نمی بخشی از طب مرسوم تعریف ( http://nccam.nih.gov/health/whatiscamدیده 21 نوامبر 2012).اگر چه بحث در مورد شدت گرفتن اثر بالینی مداخلات CAM، نظرسنجی از بسیاری از نقاط جهان به طور مداوم مستند که نسبت بالایی از جمعیت از CAM [3].در نتیجه CAM مشترک COM-مولفه انتخاب مراقبت های بهداشتی به شکل در سطح جهان، و باید خواسته های بیمار برای اثر بخشی و ایمنی را تامین کند.به تازگی، یک گزارش از یک کارگاه پزشکان UK در مورد ایمنی CAM، منتشر شد تمرکز بر ساختمان اساس شواهد و بررسی اولویت های پژوهشی [4].گزارش شایستگی پزشک و شناسایی طیف وسیعی از روش ها برای جمع آوری داده ها ایمنی، با استناد به سه نمونه از نظارت.

 

این گزارش به طور خاص دعوت از پزشکان نظرات و محققان در کشورهای دیگر.در سال 2009، یک کارگاه بین المللی از محققان دانشگاهی و بالینی با منافع ویژه ای در طب مکمل و جایگزین ایمنی در ترومسو نروژ تحت نظارت NAFKAM (مرکز ملی تحقیقات در طب مکمل و جایگزین) برگزار شد.بحث و گفتگو در اولویت ها، روش ها و محدودیت های پژوهش را به ایمنی CAM متمرکز شده است.مزایای که این نوع گروه از محققان دانشگاهی می تواند به هر همکاری را ارائه می دهند عبارتند از:

 

طیف وسیعی از تجربه در زمینه.درک نظری.قوام اصطلاحات، تعاریف و روش پژوهش؛و شناسایی روش ها و محدودیت در پژوهش.

 

نویسنده اول پیش نویس و گزارش کارگاه، که در یادداشت ها و فلیپ چارت استوار بود و بیشتر در پاسخ به نظر این گروه تکامل توزیع شده است.بحث شامل

 

محدودیت های تحقیق به ایمنی CAM، و نیاز به ایجاد اولویت های پژوهشی.اجماع ایمیل برای دومی استفاده شد.گروه آن موقع به گزارش نتیجه گیری های خود در نظر گرفته

 

هر دو محدودیت ها و اولویت های پژوهشی در این موضوع خاص از EuJIM، با هدف ترویج ادغام از روش های عملی پزشکان با نظری و ادبیات مبتنی بر زیر پین گذاری و ابعاد بین المللی ارائه شده توسط دانشگاه ها.

 

تعاریف اصطلاحات

 

هر گونه بحث ایمنی بهداشت و درمان است که توسط incon-sistencies در اصطلاحات و تعاریف، و همچنین تفاوت در مفاهیم کلیدی مانند چگونگی طبقه بندی عوارض جانبی پیچیده است.برای

 

به عنوان مثال، تعاریف تولید شده در استرالیا، کانادا و اروپا هستند سازگار نیست.اتحاد جهانی برای ایمنی بیمار، به عنوان بخشی از ابتکار عمل WHO بر سلامت بیماران، باهم اجماع در یک طبقه بندی جدید بین المللی ایمنی بیماران (ICPS) [5،6] است.این طبقه بندی شامل مجموعه ای از تعاریف استاندارد ایمنی که در نظر گرفته شد به روشن و خالی از ابهام باشد و به منعکس کننده استفاده محاوره ای از شرایط، و همچنین به عنوان باهم sistent با خانواده که از طبقه بندی بین المللی.

 

استفاده از چنین سیستم جهانی باید در رابطه با جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده های ایمنی آشکار است.برخی از تعاریف مربوطه بیشتر در جعبه 2. یک مجموعه

 

تغییر مهم از تغییر نام ‘عوارض جانبی “را به” حادثه مضر’، که در نظر گرفته شده برای جلوگیری از معمول confusionbetween ‘عارضه جانبی “شرایط و’ عوارض ‘است.

WHO اشکال مختلف طبقه بندی خطر برای مقاصد مختلف را شناسایی کرده اند، و ICPS classifica روش از 13 نوع حادثه [6]، از جمله «دولت بالینی ‘ارائه شده،

‘فرآیند بالینی “و” رفتار “، که قصد دارد تا جهانی قابل اجرا است.همه انواع حادثه به جز یکی (‘اکسیژن / گاز / بخار) به نظر می رسد به طور بالقوه مربوط به گروه نویسنده CAM.The موافقت کرده است که این مجموعه ای از تعاریف مناسب و قابل اجرا برای استفاده در تحقیقات در مورد ایمنی CAM می باشد.

چالش های ویژه در تحقیقات ایمنی CAM مطالعه حوادث مضر مرتبط با طب مکمل و جایگزین لزوما نیاز به یک رویکرد پژوهش متفاوت از مراقبت های بهداشتی معمولی نیست؛در واقع مهم است که به دانش و تخصص در حال حاضر به دست آورد.اما این تیم پژوهشی باید مردم را با دانش تخصصی از CAM باشد.طبقه بندی برای جمع آوری گزارش خطا در باید در مفاهیم خطا-oretical بر اساس و باید شامل اطلاعات مربوط به عوامل سیستم [7].وجود دارد، با این حال، عوامل ویژه ای است که ممکن است یک پروژه تحقیقاتی را به ایمنی CAM را مختل سازد.این چالش ها، هر چند در اینجا در درجه اول در رابطه با پروژه های نظارت ارائه شده، همچنین سوالات پژوهش ثانویه خود را افزایش

 

بروز کم از حوادث مضر

خطرات مربوط به CAM جدی به نظر می رسد نادر است.به طب سوزنی به عنوان مثال، چند بزرگ، نظرسنجی آینده نگر ایمنی آن در ژاپن [8]، انگلستان [9،10] و آلمان [11،12] ایجاد کرده اند.داده ها از حدود 2.2 میلیون جلسه درمان نشان می دهد که حداکثر خطر حادثه جدی مضر است 1: 76000 بیماران تحت درمان [12].به طور مشابه، یک بررسی آینده نگر از 50276 دستکاری گردن رحم بدون حوادث جدی مضر [13] شناخته شده است.این داده ها نشان می دهد که خطرات ناشی از CAM می تواند به عنوان “بسیار کم” رتبه بندی شده، با توجه به یک طبقه بندی [14].به طور خاص، محصولات هومیوپاتی بسیار رقیق و به نظر می رسد در حال حاضر خطر کمی [15].بنابراین حجم نمونه بزرگ، possi-بلای نیاز به همکاری های بین المللی، مورد نیاز است اگر استنتاج دقیق از مطالعات نظارت خواهد شد.

عدم تنظیم نظارتی از عمل CAM

در بسیاری از کشورها عمل CAM در خارج از سیستم بهداشت و درمان ملی و تمرین توسط غیر کنترل شده در هر پرسنل.طب مکمل و جایگزین در نتیجه ممکن است توسط مکانیسم های ایمنی و سیستم های گزارش دهی گنجانده اصلی جریان چارچوب های قانونی و قانون گذاری تحت نظارت است.حتی کسانی که شیوه های طب مکمل و جایگزین و محصولات است که تنظیم به ندرت کافی

سیستم در محل برای گزارش، ارزیابی و اقدام در حوادث مضر است.

که در آن مراقبت های همپوشانی و یا به اشتراک گذاشته شده است، پزشکان مراقبت های بهداشتی معمولی اغلب دانش کمی از محصولات CAM و درمان [16]، و اغلب غافل که بیماران خود هستند به دنبال نشستند ارائه دهندگان CAM و یا استفاده از محصولات خود را [17].تعامل با مواد مخدر در نتیجه به احتمال زیاد به شناسایی و گزارش کمتر است.

حتی زمانی که سیستم های نظارت ملی دارای ظرفیت برای جمع آوری اطلاعات در مورد حوادث مضر مربوط به CAM (به عنوان مورد با بسیاری از ثبت عوارض جانبی داروها مانند است

سیستم کارت زرد در انگلستان [18])، تعداد کمی از بیماران و یا practi-tioners (CAM و یا معمولی) از این [19] آگاه ظاهر می شود.این به منزله چالش خاص برای CAM علاوه بر چالش در حال حاضر در اکثر تاسیس سیستم های نظارت منفعل برای ایمنی در طب مرسوم ذاتی.اشکال مختلف خود تنظیم و عدم نهادهای نظارتی و یا سازمان های حرفه ای برای برخی از شیوه های طب مکمل و جایگزین و محصولات آن را مورد توجه قرار گرفته که ممکن است متعهد به شناسایی سیستماتیک خطر در ارتباط با طب مکمل و جایگزین.سیستم های نظارت جدید مقاوم نیاز به توسعه، همراه با اکتشاف که چگونه مفهوم خطر در CAM را می توان در رشته های حرفه ای در راه است که گزارش کامل و دقیق از حوادث مضر را قادر می سازد تاسیس شده است.

پزشکان به مراجعه بیماران زمانی که درمان مرسوم موثر تر برای وضعیت آنها است.

خوشنودی از خود

بحث ایمنی را می توان توسط پزشکان طب مکمل و جایگزین به عنوان مقابله و توهین به تمامیت حرفه ای خود را تفسیر می شود.به عنوان مثال، یک بررسی سیستماتیک از گزارش حوادث مضر

از طب سوزنی [27] اولین تولید یک واکنش دفاعی قبل از acupuncturists حرفه ای آمد به در نظر گرفتن ایمنی به عنوان یک موضوع حلال-imate پژوهش، [28] و پس از آن تبدیل شد همکاران تحقیقاتی فعال [29].خوشنودی از عامل احتمالی زیر گزارش برای همه سیستم های نظارت پاس-گسترده [21،30] است.در طب رایج، برآورد نشان می دهد که به عنوان چند به عنوان 6 درصد از تمام حوادث مضر همیشه گزارش [31]، اما شواهدی وجود دارد که مشکل ممکن است حتی بدتر برای محصولات CAM [30] وجود دارد.

 

چالش های خاص خواهد بود به منظور توسعه روش برای، دور-VENT خوشنودی در میان برخی از سنت CAM با توجه به آسیب بالقوه درمان آنها در حال حاضر.

 

چالش های ویژه: بحران شفا ”

 

یک مسئله مربوط به خطر است که مربوط به ایمنی برخی از معالجات (CAM) به اصطلاح بحران شفا، نیز به عنوان یک “تشدید درمانی شناخته شده است.این رویداد particu-طور به هومیوپاتی مرتبط است، اما ممکن است با سایر درمان ها CAM گزارش شده است.’بدتر شدن موقت علائم موجود به دنبال تجویز نسخه هومیوپاتی صحیح انتخاب، که نشان می دهد پاسخ مطلوب به درمان “[32]: آن را به عنوان تعریف شده است.

 

پزشکان طب مکمل و جایگزین در نظر یک بحران شفا به عنوان یک نشانه مثبت است که پیش بینی بهبود پس از آن در شرایط آن را به عنوان دیده می شود نشانه آن است که خود بالقوه شفا بدن بوده است

 

فعال می شود.تنها چند نمونه از تحقیقات در این مفهوم [33] وجود دارد، اگر چه پدیده به طور گسترده ای برای قرن ها [34] گزارش شده است.

 

بحران شفا ملاقات تعریف معمول از یک حادثه مضر (کادر 2).پزشکان ممکن است استدلال می کنند که شفا CRI-SIS یک رویداد مورد نظر است و در نتیجه عوارض جانبی نیست، اما تا زمانی که

 

نشان داده شده است که بحران شفا مهم COM-مولفه اثربخشی درمان است، پس ما آن را به عنوان یک رویداد مضر است.یک مثال مشابه از طب مرسوم خواهد بود تب و التهاب موضعی در ارتباط با واکسن: این شواهد ممکن است یک پاسخ ایمنی است، اما هنوز هم مضر و بیماران باید در مورد خطر آگاه است.ما نیاز به درک اثر همراه است، فرکانس در درمان های مختلف و فرهنگ های مختلف، پیش بینی، و ارتباط به درمانگران مختلف، به اصطلاح “بحران شفا.

 

اولویت های پژوهشی

 

این کارگاه NAFKAM یک فروم برای به اشتراک گذاری اولیه از ایده ها و تجربیات ارائه شده، و پس از آن شرکت کنندگان توافق کردند تا یک اجماع ایمیل (روش دلفی اصلاح شده) ورزش به ایجاد اولویت های پژوهشی.اول، 14 موضوعات بالقوه تحقیقات توسط نویسنده از یادداشت ها و فلیپ چارت از جلسه همراه با یک بررسی ادبیات ایمنی شناسایی شدند.

 

موضوعات مربوط به پنج حوزه: آموزش پزشک، مقررات حرفه ای، باور عمومی و نگرش ها، رجیستری و نظارت و مراقبت.هر موضوع و سپس در قالب یک، دو و یا گاهی اوقات بیان شد، به اهداف منتشر (به عنوان مثال، موضوع از مقررات حرفه ای به طور طبیعی به هدف پژوهش به رهبری:

 

‘بررسی عملکرد سازمان های مسئول نظارت بر نشستند ایمنی CAM).در دور اول، هفت شرکت کنندگان خواسته شد تا اظهار نظر در ارتباط از موضوعات و اهداف، و نشان می دهد تجدید نظر و بهبود جمله بندی.نظرات خود را خلاصه و پشت ارائه شده به شرکت کنندگان با اهداف پژوهش تجدید نظر شده، در دور دوم شد.شرکت کنندگان به نرخ پنج اولویت خود را، به منظور دعوت شدند.در نتیجه اولویت های پژوهشی، با میانگین نمرات رتبه بندی، به شرح زیر است (1 مهم ترین، 5 کم اهمیت است):

 

  1. پروژه های نظارت فعال از جمله بیماران آسیب پذیر و مصرف همزمان مراقبت متعارف.نمره 1.2.

 

  1. نگرش به ایمنی در میان پزشکان طب مکمل و جایگزین (به عنوان مثال که تا چه حد ایمنی انتگرال به عملکرد بالینی است).نمره 2.7.

 

  1. تحت تاثیر قرار بر، و تغییرات در، باورها و نگرش به ایمنی CAM عمومی و بیمار؛نمره 3.5.

 

  1. نگرش به ایمنی در سازمان های حرفه ای CAM (یعنی که تا چه حد ایمنی جدایی ناپذیر در تمام تفکر و تصمیم گیری در نظر گرفته).نمره 3.2.

 

  1. روش (و اثر خود را) که طب مکمل و جایگزین سازمان های حرفه ای استفاده برای اطمینان از ادامه کار امن اعضای آنها.نمره 4.2.

 

 

نتیجه

در یک دوره افزایش علاقه اجتماعی در ایمنی مراقبت های بهداشتی، حرفه CAM و پزشکان فردی مسئولیت به پرسش و افزایش ایمنی از خود محصولات-ucts و شیوه داشته باشد.تعدادی از چالش های وجود داشته باشد.برای کاهش خطر، حوادث مضر مرتبط با محصولات مختلف CAM-ucts و شیوه ابتدا باید مستند شود، به خصوص که در آن داده ها پراکنده می باشد.تحقیقات همچنین باید به خطر کاهش انجام می شود

که در آن مناسب است، به خصوص که چگونه به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی در میان سهامداران به نمایندگی محصولات و شیوه های متفاوت است.این پروژه نیاز های بین المللیهمکاری به

توسعه و ارائه منابع تخصصی و اجتناب از تکرار، و به ارائه مجموعه داده به اندازه کافی بزرگ در تنوع کافی از عمل به معنی دار است.اطلاعات بیشتر در مورد بروز این حوادث در موقعیت های مختلف و گروه های جمعیت مورد نیاز است.طیف گسترده ای از حوادث به طور بالقوه مضر با CAM مرتبط، و همچنین طیف وسیعی از فعالیت هایی است که به عنوان عمل CAM همراه با تعدادی از سازمان های درگیر در آموزش و یا پزشکان نظارت بر شرح داده شده برای تحقیقات در این زمینه مشکل قابل توجهی را تشکیل می دهند.این مسائل باید در نظر گرفته شود به طور کامل مراقبت برای تسهیل درک بیشتری از حوادث و همچنین طراحی آینده نگر و ارزیابی استراتژی برای کاهش خطر ابتلا به آینده است.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *