تاثیر طب سوزنی بر روی کاهش درد بیماران روماتیسمی

درد و اختالالت حرکتی از جمله عالیم روماتیسم می باشد که یک بیماری مزمن و پیشرونده و التهابی است.در این بیماری مفاصل سینویال متورم و ملتهب شده و باعث تخریب مفاصل و ناتوانیهای فیزیکی و طول عمر کمتر مفاصل میشود.با توجه به پیچیدگی های درمانی بیماری روماتیسم درمان های غیر دارویی از جذابیت خاصی برخوردارند.(آموزش ماساژ)

اخیرا درمان های مکمل و جایگزین با ادعای تاثیر گذاری زیاد به طور گسترده و وسیع تبلیغ میشوند.طب سوزنی که بیش از0333 سال پیش از چین شروع شده یکی از متداول ترین تراپی های مکمل و جایگزین میباشد که اثر گذاری ان از طریق تحریک اعصاب میباشد.

در این روش قدیمی سوزن های بسیار باریکی را وارد نقاط اناتومیکی خاصی کرده و انها را تحریک میکنند.به این نقاط نقاط طب سوزنی و یا نقاط مردین می گویند.طب سوزنی اغلب برای درمان مواردی همراه با درد هستند و یا عالیمی همراه با مکانیسم های بیولوژیکی دارند مورد استفاده قرار میگیرند.

علی رغم اینکه از طب سوزنی به صورت گسترده ای برای کاهش درد در موارد بسیار زیادی از جمله ارتروز شدید زانو درد های شدید بعد از عمل اختالالت عضالنی اسکلتی ومواردی از این قبیل استفاده می شود شواهد بسیار کمی از تاثیرطب سوزنی بر درد روماتیسم وجود دارد.

دو مورداز بررسی های اخیر بر روی این موضوع نشانگر عدم تاثیر طب سوزنی بر تاثیر طب سوزنی بر روی کاهش درد بیماران رماتیسمی روی بیماری روماتیسم بوده است.اما این بررسی محدودیت های متدولوژیکی داشته است.

اما در بررسی های دیگری که شامل مطالعات 30 محقق چینی بوده بیانگر اثرات مثبت طب سوزنی بر روی بیماری روماتیسم بوده است.برای اطمینان از یکی بودن تعابیر موجود از انالیز این داده ها ما به بررسی دیتاهای موجود کنونی که شامل انتشارات چینی و انگلیسی بود پرداختیم.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *