تکنیک توینا در درمان سرگیجه گردنی

 

چکیده: بررسی مکانیسم حمله ای سرگیجه گردنی در اثر حس تحریک شده و فراهم کردن زمینه بالینی برای درمان آن.

متدها: از میان 121 مورد مبتلا به سرگیجه گردنی، 70مورد تست چرخش گردنشان منفی بوده و از طریق داپلر مشخص شد هیچ گونه فاکتور عروقی ندارند و به گروه مشاهده تعلق یافتند، در حالی که 51 مورد تست چرخش گردنشان مثبت بوده و از طریق داپلر مشخص شده که سرگیجه آنها در اثر اسپاسم سرخرگ مهره ای یا کمبود موجودی خون بوده و به گروه کنترل تخصیص داده شدند. موارد در هر دو گروه روزی یک بار تحت درمان قرار می گرفتند، هر 5 روز به عنوان یک دوره درمانی و بعد از هر دوره نتایج به صورت آماری آنالیز شدند. نتایج: انحراف جمجمه در بیماران به شکل قابل ملاحظه ای پس از درمان کاهش یافت. هرچند، هیچ تفاوت آماری قابل ملاحظه ای بین دو گروه در این مورد مشاهده نشد. این موضوع قطعی نیست که اثر درمانی در دو گروه بعد از یک دوره درمانی بسیار متفاوت بود. نتیجه گیری: درمان دستکاری توینا می تواند به جابجایی جمجمه دارای انحراف در بیماران کمک کند.

 

سرگیجه گردنی یک حالت شایع است که بسیار مرتبط است با آسیب های غیر التهابی مهره های گردن. هرچند تحقیقات انجام شده تاکنون سرگیجه گردنی را با فاکتورهای ایسکمیک مرتبط دانسته اند، مشاهدات بالینی نشان داده است که گشادسازی عروق نمی تواند به طور قابل ملاحظه ای علایم بیماران را تسکین ببخشد. مطالعه ی عمیق بر روی سرخرگ گردنی نمایانگر فاکتورهای غیر ایسکمیک مثل اختلال تحریک حسی که می تواند به سرگیجه گردنی بیانجامد. انحراف فضایی سه محوره جمجمه اغلب به عنوان یک علامت مشخص تحریک حس گردنی در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه بررسی مکانیسم حمله ای سرگیجه گردنی در اثر حس تحریک شده و فراهم کردن زمینه بالینی برای درمان آن است.

 

1 .اصول و متدها

 

شرایط شمول 1.1

بر پایه معیارهای تشخیصی آسیب های غیرالتهابی دومین سمپوزیوم ملی.

 

1.2 شرایط عدم شمول

شرایط زیر می بایست حذف شوند شامل سرگیجه با علت قلبی عروقی، شنوایی، مسمومیت، پس ضربه ای، اختلالات متابولیک و بیماری های عفونی.

 

1.3 داده های عمومی

در کل 121 مورد چه سرپایی و یا بستری در بیمارستان شانگهای. 70 مورد با تست منفی چرخش گردن و سرگیجه بدون فاکتورهای عروقی آشکار متعلق به گروه مشاهده، 16 مرد، 54 زن؛ رده سنی 20-71 سال. 51 مورد با تست مثبت چرخش گردن و سرگیجه ناشی از سرخرگ گردنی و کمبود موجودی خون متعلق به گروه کنترل سرگیجه ایسکمیک، 17مرد و 34 زن.

 

1.4 متدهای درمانی

دستکاری های فشاری-مالشی بر روی مهره های دوطرفه بیماران به مدت 5 دقیقه به صورت پیوسته. دستکاری از بالا به پایین با افزایش فشار به صورت تدریجی برای 3بار تکرار. بعد از آنکه دستکاری چرخشی بر روی عضله ذوزنقه انجام گرفت، پس از آن دستکاری فشاری-مالشی یا فشاری-مالشی شصت دست بخصوص در نقاط ()، () ، () و () (مثل بخش های پرتو افکنی گردن) برای 10 دقیقه به صورت پیوسته تا رسیدن به آرامش کامل در گردن و شانه بیماران. درمان هر روز یک مرتبه.

 

1.5 متدها و نشانه های سنجش

ابزار خود ساخته استفاده شد برای سنجش حرکت سه بعدی جمجمه. از بیماران خواسته شده بود تا کلاه هایی مجهز به دستگاه های موقعیت یاب لیزری سه بعدی بر سر بگذارند، محکم بر روی صندلی ثابت نشسته، چشم ها را بسته و سر خود را به حالت عادی نگه دارند. سپس محل های پرتوافکنی در صفحات پشتی، پیشین و کناری با مقیاس متناسب توسط لیزر سه بعدی ثبت شد. از بیماران خواسته شده بود تا خم کردن، کشش، چرخش و خم کردن به پهلو را بر روی گردن انجام دهند دوبار به ترتیب و سپس تلاش کنند تا سر را به حالت طبیعی خود بازگردانند، محل های پرتوافکنى در هر صفحه ثبت شد. تفاوت زاویه ای در دو سنجش دقیقا به اندازه انحراف حرکت سه بعدی گردن بود. سنجش قبل و بعد از درمان انجام گرفت.

        گروه  زمان تعداد خم و کشش خم کردن به پهلو چرخش
مشاهده قبل از درمان        
  بعد از درمان        
کنترل  سرگیجه ایسکمیک قبل از درمان        
  بعد از درمان        

 

متد آماری1.6

تمامی داده های آزمایشی توسط نرم افزار () تحلیل آماری شدند. مقیاس داده ها به صورت () نمایش داده شده و مقایسه بین گروه ها با استفاده از تست () انجام گرفته است.

 

 

نتایج

مقایسه بر روی تصویر جابجایی انحراف فضایی سه بعدی جمجمه (خمش و کشش، خم کردن به پهلو و چرخش) هیچ تغییر آماری را نشان نداد. بعد از یک دوره درمانی، درجه انحراف سه بعدی جمجمه در هر دو گروه به شدت کاهش یافت. و این نشان داد که درمان دستکاری می تواند توانایی بیماران در جابجایی جمجمه دارای انحراف افزایش دهد. مقایسه درجات انحراف سه بعدی جمجمه در هر دو گروه هیچ تفاوتی را نشان نداد و این نشان می دهد که اثرات درمانی در دو گروه برای بوجود آوردن تفاوت محسوس پس از دوره درمانی، قطعی نیست. نتایج در جدول1 آورده شده است.

 

بحث

محرک ها اغلب شامل دوک عضلانی، تاندون گلگی، حسگرهای حرکتی در مفاصل کوچک و اندام تعادلی. تحت شرایط عادی، تحرکات حسی صادره از دوک عضلات گردنی و حسگرهای مفاصل کوچک به عنوان کنترل کننده حالت قرار گیری جمجمه و تنه با استفاده از رفلکس گردن و رفلکس انقباضی آن، عمل می کنند. یافته های تحقیقات نشان می دهد که هر گرم از ماهیچه های بزرگ یا کوچک در پشت گردن یا اسپلینوس گردن شامل 30، 36 و 70 دوک عضلانی است. دوک های ماهیچه ای به عنوان یک دستگاه حسی عمیق تجمع بیشتری در نواحی گردنی دارند تا عضلات حرکتی سایر بخش های بدن. وقتی که آسیب های التهابی مهره های گردن رخ می دهد، بسیاری از بیماران از آسیب یا انحطاط با درجات مختلف در عضلات خود رنج می برند. بنابراین، حین حرکت گردن، دوک های ماهیچه ای و تاندون گلگی موفق به برقراری مناسب طول و فشار ماهیچه ای نمی شوند. این ممکن است به اطلاعات غلط درباره موقعیت های حسگرهای مفاصل بیانجامد. یک پیام غلط می تواند باعث بوجود آمدن مشکل برای سیستم عصبی مرکزی برای تنظیم سرگیجه حاصله، شود. تیلور، یافت که تغیرات لرزشی در حس های گردنی تحریک شده ممکن است باعث وهم شود مانند تغییر مکان سر و اشیاء بصری. سن یوان ژی بیان کرده است که پیامد های ناشی از تحرکات گردنی بسیار مرتبط است با تعادل.

در سالیان اخیر، مطالعه بر روی اختلال تحریک حسی مهره های پشت توجهات را به خود جلب کرده است. گیل، با آزمایش بر روی درجه انحراف جمجمه تایید کرد که بیماران با درد گردن اختلال حس تحریک شده دارند و بیماران با اسپاندلوسیس گردنی توانایی های تعادلی کمتری نسبت به افراد عادی دارند. در صورت عملکرد نرمال این حسگرها، درجات انحراف فضایی سر و گردن در بازه نرمال قرار خواهد داشت. هر چند، تغیرات غیرعادی در عضلات گردن، لیگامنت یا مفاصل مثل فرسودگی، بی ثباتی، در رفتگی، و تروما می تواند بر دقت عملکرد حسگرهای درون مفصلی واقع در فضای سر و گردن اثر بگذارد و توانایی جابجایی انحراف را کاهش دهد. ثابت شده است کا بیماران با درد گردن و حساسیت های تحریکی کمتر به شکل قابل ملاحظه ای توانایی کمتری در جابجایی سر و گردن نسبت به افراد عادی دارند. لودون نیز مشاهده کرد که بیماران با صدمات شلاقی توانایی های جابجایی کمتری دارند، بخصوص ناتوانی آنها در قرار دادن سر در حالت عادی. برخی محققان در چین ثابت کرده اند که بیماران با اسپاندلوسیس گردن توانایی های جابجایی سر و گردن کمتری دارند. مطالعات گذشته نشان می دهد بیماران با آسیب های غیر التهابی گردن همگی دارای اختلالات حس تحریک شده با درجات مختلف هستند. سرگیجه گردنی تقریبا 80% بیماران در نتیجه آسیب های بافت نرم در گردن، شانه و یا پشت بوده است. دستکاری های فشاری مالشی روی بافت های نرم گردن می تواند قدرت ماهیچه و عملکرد ماهیچه های انبساطی را تقویت کرده و در نتیجه اختلال حس تحریک شده را درست کند، سرگیجه گردنی را از بین ببرد.

موارد سرگیجه های ایسکمیک یا غیر ایسکمیک در این تست همگی نشان از اختلالات حس تحریک شده داشتند. در میان موارد سرگیجه گردنی در گروه مشاهده، تقریبا دو سوم موارد هیچ فاکتور ایسکمیک را دارا نبودند. این نشان می دهد که اختلال حس تحریک شده یکی از فاکتورهای ابتدایی سرگیجه گردنی و سرخرگ مهره ای تنها بخشی از مسؤليت سرگیجه گردنی را بر عهده دارد. گزارشات بالینی نیز ثابت کرده اند درمان دستکاری بسیار بهتر از گشادسازی عروق به تنهایی، کار می کند. حرکت گردنی می تواند حداکثر فشار را در گروه عضلات انبساطی بوجود آورد. از آنجایی که حسگر اصلی بر روی حس تحریک شده گردنی اثر می گذارد، بخصوص دوک های ماهیچه ای گروه های عضلانی زیر استخوان پس سری و حسگرهای دوک تاندون قرار گرفته در گروه ماهیچه های انبساطی گردنی، دستکاری های انجام گرفته، انحراف فشارهای ناشی از گروه ماهیچه های انبساطی را درست می کند یا اختلال حس تحریک شده را با درمان هر یک از گروه های عضلانی استخوان پس سر، رفع می کند. به علاوه، حین درمان در مرحله بهبودی، تمرینات توانبخشی ضروری است به منظور بازسازی عملکرد گروه عضلات گردنی و مفاصل کوچک. تمرینات بیوفیدبک مثل تکنیک های تقویتی حس های تحریک شده عصب و عضله که می تواند به بیمار کمک کند تا حس های تحریک شده را بازسازی کرده و از حملات مجدد سرگیجه گردنی جلوگیری کند.

 

مجله طب سوزنی شانگهای

یک انتشارات آکادمیک و حرفه ای مدرن است در علم طب سوزنی چینی، که در سال 1982 شروع به فعالیت کرده و توسط آکادمی شانگهای و جامعه ی طب سوزنی شانگهای حمایت می شود. جوایز

معتبر و ارزشمند علمی تکنولوژیکی را دریافت کرده توسط وزارت علوم و فنون و سازمان علمی شانگهای و در سال 2001 دویستمین دوره خود را منتشر کرد. تمامی مقالات آن در مرکز داده مجلات چینی و مجلات پزشکی چینی ثبت می شود.

 

 

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *