شیاتسو و سرماخوردگی

سرماخوردگی شدید می تواند تحت شرایط ناخواسته ای بعد از شیاتسو حادث شود، و یا تشدید شود. این مقاله بیان

می کند که چرا این اتفاق می افتد، چطور می توان از آن جلوگیری کرد، و چگونه می توان سرماخوردگی را با

تقریبا تمام متخصصین شیاتسو تجربه اینکه فرد بیمار بعد از شیاتسو دچار سرماخوردگی شدید شود را دارند.

وقتی فرد دچار سرماخوردگی می شود، اظهار می کند که این شدیدترین سرماخوردگی اش در طول سالها بوده

به کرات، این اتفاق اینگونه تعبیر می شود که انگار درمان یک نوع فرآیند پالایش را انجام داده، یابدن فرد بیمار،

خود مریض شده به دلیل نیاز شدید به استراحت. این می تواند درست باشد. هرچند، در بسیاری از موارد، نشان

این چطور می تواند باشد؟ چگونه شیاتسو که ندرتا عوارض جانبی داشته و همیشه خوب کار می کند، موقتا

سیستم دفاعی بدن را تضعیف می کند؟ ما به یک بررسی دقیق نیاز داریم با یک پایه تیوریک قوی، و تکنیک

های مناسب برای اینکه بتوانیم به تجربه ی درستی برسیم و دریابین که در این مواقع چه اتفاقاتی می افتد.

اجازه بدهید در ابتدا نگاهی بیاندازیم به فردی که این گونه به درمان شیاتسو واکنش نشان داده است. معمولا، نه

همیشه، قبل از درمان هشدارهایی را دریافت می کنیم که سرماخوردگی در این فرد در حال پیشرفت است. یا فرد

مورد نظر ما به مدت 1 یا 2روز سرماخورده بوده و یا احساس لرز می کند و نشان می دهد که امکان دارد سرما

با توجه به برخی تجربیات، یک فرد مشکوک به سرماخوردگی است -حتی اگر کاملا نمایان نشده باشد- باتوجه

به چهره اش، حالاتش، یا حتی احساسی که به او داریم. آنهایی که به طور مکرر نبض بیمار را می گیرند،

متوجه خواهند شد که سرعتش بیشتر می شود. در حالت عادی، من به بیمارانم می گویم که من این بار شما را

موفقیت درمان کرد.

است.

داده شده است که شیاتسو سیستم دفاعی بدن را به صورت موقت تضعیف می کند.

بخورد.

متفاوت با بارهای قبل درمان خواهم کرد… مگر بر سرماخوردگی خود اصرار کنند.

از ریلکسیشن عمیق خودداری کرده و () را تحریک کنید

درمان، بعد از آن، معمولا کوتاه تر است؛ در نهایت 35دقیقه طول می کشد. من تلاش می کنم تا از این که فرد به

همچنین، از یک تکنیک استفاده می کنم، که برای افرادی که همیشه در طول شیاتسو سرما می خورند، طراحی

کرده ام: من با فشار تقریبا زیادی بر روی لباس بیماران مالش می دهم، در نتیجه نه تنها سطح بدن گرم می شود،

بلکه واقعا داغ می شود. من این تکنیک گرمایی را بخصوص برای موانع شش ها بر روی بالای بازو انجام می

دهم، در محدوده تشخیصی شش در بالای کمر، و اگر بیمار بسیار سرد باشد، روی ناحیه پایینی کلیه.

مالش می بایست نسبتا شدید باشد. وقتی که یک دست مالش می دهد، دیگری لباس را با یک کشش درست می کند

(این مانع جلو عقب رفتن لباس می شود). این تکنیک برای هر فردی مناسب نیست. نسبتا فیزیکی است. فشار،

که همراه با مالش گرما را تولید میکند، بالاست، و فرد می بایست قوی باشد تا بتواند آن را اجرا کند. فرد مجری

معمولا، بعد از آن بیماران می گویند که بسیار بهتر از قبل شده اند. اگر در قبل سرد بودند، آنها حالا گرم شده و

در نهایت، تقریبا با شدت ماساژ می دهم (و شاید هم دردناک باشد) نقاطی در روده بزرگ را. بعد از درمان، به

به علاوه ی این تکنیک های خاص، من نگاهی به انرژی ریه فرد می اندازم. در یک سرماخوردگی نرمال،

ناحیه تشخیصی ریه معمولا قابل ملاحظه است؛ در موارد نوعی کش آمده است. اگر به صورت تهی و بی

انرژی ظاهر شود احتمالا قبل از سرماخوردگی ضعف ریه ای وجود داشته است، که می تواند دلیل بیماری باشد.

به اهمیت شرایط انرژی ریه، شرایط انرژی عضو نیز مسئول این واقعیت است که ریه بیمار شده است. این می

تواند، به عنوان مثال، کبد، کیسه صفرا، شکم، یا طحال باشد. هرچند، می تواند انرژی هر عضو دیگری نیز

آرامش عمیق برسد جلوگیری کنم، در نتيجه با سرعت و تحرک کار می کنم.

نیز گرم می شود. معمولا، نیازمند برخی تمرینلت است تا بتواند به خوبی کار کند.

احساس راحتی بیشتری می کنند-این احساس اغلب اظهار می شود.

بیمار می گویم که این نقاط را خود در خانه 3تا4 بار در هر روز به مدت 2دقیقه ماساژ دهد.

باشد. تشخیص هارا به ما بیشتر می گوید. سپس من انرژی ها را با بیشترین دقت ممکن در مهم ترین طیف خود

درمان می کنم (برای ریه، بر روی بازو و قفسه سینه حرکت می کند. همچنین در بازه ی ناحیه تشخیصی بالای

این روش درمانی به طور موفق در تمرین من ثابت شده است. تخمین می زنم که تقریبا 70تا80% بیماران

واکنش مثبتی دارند. در حالت ایده آل، آنها اظهار می کنند که به خانه رفته اند و حالشان خوب است. همچنین

سرماخوردگی بسیار خفیف تر شده و یا بسیار شدید تر شده اما کوتاه. تشدید آن اغلب تشخیص داده نمی شود

زمانی که سرماخوردگی به طور کامل در حال پیشرفت باسد یا اگر یک مشکل احساسی طولانی مدت ریه را

کمر). با هدف تسهیل جریان () و متعادل ساختن فرآیند.

ضعیف کرده باشد.

هرچند، این راه درمان اغلب به صورت تعجب برانگيزی مفید است.

اثرات سوء

اثرات این گونه درمان سرماخوردگی به خوبی قابل توضیح است بر پایه مدل بیماری زای آب و هوایی، و

همچنین مدل لایه ای سیستم دفاعی بدن انسان. هر دو بخش هایی از تیوری طب سنتی چینی است. با توجه به

مدل اثرات آب و هوایی، ما تنها نیاز داریم دریابیم که بیماری رخ می دهد اگر فاکتورهای بیرونی به بیمار نفوذ

کند. فاکتورهای بیماری زای محیطی که از بیرون نفوذ می کنند، باد، گرما، سرما، رطوبت، خشکی و گرمای

تابستانی (بسیار گرم) است. شرایط اثر کردن آن نیز این است که عدم تعادل در بدن بیمار موجود باشد. برای

سرماخوردگی، عموماً باد و سرما یا باد و گرما موثر هستند. باد خود را در درد مفاصل و عضلات نشان می

یک سیستم دفاعی پیش رونده در فرد، با تهدیدات فاکتورهای آب و هوایی بیرونی مواجه می شود. هرچه اثرات

بیرونی ترین لایه دفاعی با ریه کنترل می شود. انرژی آن بسیار فعال است و با زندگی اکتیو تقویت می شود. در

چینی آن را () می نامند. در سطح بدن، این خط دفاعی، پوست است، بافت متصل زیرپوستی و عضلات زیر آن.

یک سرماخوردگی معمولی (درد مفاصل، گلودرد، لرز) نشانگر مبارزه با فاکتورهای نفوذی است در سطح ().

دهد، سرما در لرزیدن، و گرما در تب و گلودرد شدید..

آب و هوایی عمیق تر باشد، بیماری شدیدتر خواهد بود.

این طبیعی است که بیرونی ترین خط دفاعی به دفعات با مهاجمان درگیر باشد. به این دلیل است که

سرماخوردگی شایع ترین بیماری در انسان هاست.

حالت آلفا سیستم دفاعی را فریب می دهد

زمانی که فردی به حالت آلفا می رود بین خواب و بیداری در جریان شیاتسو، سطح بیرونی این سیستم دفاعی

بدن ساکت می شود. ورودی ها کم و بیش قفل می شوند. بخش های اساسی فواید شیاتسو بر پایه این اثر است.

لایه های سطحی سیستم دفاعی بسیار فعال هستند. یک گرایشی وجود دارد که این ها با ریلکسیشن عمیق و

آرامش غیرفعال می شوند. در بسیاری از موارد با شروع سرماخوردگی، دراز کشیدن روی تخت، ظهور کامل

سرماخوردگی را به همراه دارد در حالی که انجام فعالیت های شدید می تواند به ناپدید شدن آن بیانجامد حتی در

یک روز. در مواردی که یکی از دلایل خستگی و کمبود استراحت باشد، فعالیت های شدید باعث تشدید آن می

در این حالت استراحت عمیق، فاکتورهای محیطی شدیدا در فرد نفوذ می کنند. در بسیاری از موارد نامطلوب،

یک بیماری شدید میتواند از این راه بوجود بیاید. پس این واضح است که با شروع سرماخوردگی، ریلکسیشن

گرمایی که با مالش شدید بر روی لباس بیمار تولید می شود، مستقيما تحریک می کند، در یک دست، شش را بر

روی بالای بازو. بر روی بالای کمر یک نقطه مهم وجود دارد بالای () برای ریه. روی مثانه12، که از نظر

سنتی یک درگاه ورودی است برای بیماری های باد نه تنها برای ریه. این نقطه مثل () و تمام ناحیه تشخیصی

شود.

عمیق، خطرات بیشتری را به همراه دارد پس باید از آن اجتناب کرد.

ریه، با مالش، فعال و قوی می شود.

همچنین، گرما سیستم دفاعی سطحی را در فرد تقویت می کند. به علاوه، بر علیه سرماخوردگی کار می کند که

ممکن است در بدن نفوذ کرده باشد. فرد تحت درمان احساس گرمای بیشتری می کند و احساس راحتی درونی.

نقاط 4 و 11 روده بزرگ در بین مهمترین نقاط برای تحریک عمومی نیروهای دفاعی است در فشار درمانی و

طب سوزنی. متاسفانه، ()، در موارد بخصوص سرماخوردگی، بسیار حساس به درد است. پس، مجری می

بایست بسیار به آن توجه کند. شرایط این است که مجری با مکان دقیق نقاط به خوبی آشناست. تنها وقتی که توجه

نقاط می توانند با یک تماس چرخشی نیز فعال شوند. اما، رىلکسىشن بیمار بسیار افزایش می یابد. گذشته از این،

بیمار موظف است که تکنیک ها را در خانه نیز انجام دهد؛ اغلب تکنیک های لطیف به آسانی ماساژ شدید برای

آنهایی که در طب سوزنی وارد هستند می توانند سوزن ها را در () و () بگذارند بعد از درمان سرماخوردگی.

مانند بسیاری از مواقع دیگر، سوزن ها می توانند از اثر درمان شیاتسو حمایت کنند. اما، البته، شیاتسو بدون

زمان می برد تا با این نوع درمان آشنا شد. بخصوص، مالش شدید و تحریک نقاط برای بسیاری از افراد

غیرطبیعی است. هرچند، وقتی فردی با تکنیک های آن آشنا شود، این امکان را دارد که به طور مؤثر آن را

مجری به مرکز است در حالیکه در آنجا کار می کند، درمان موثر است.

افراد آموزش ندیده نیست.

سوزن ها نیز مؤثر است.

انجام دهد (بدون آسیب) بر روی افرادی که سرما خورده اند.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *