طب سوزنی

اثرات اکوپانچر (طب سوزنی ) بر روی عوارض 20 ساله یک مورد فلج محیطی عصب صورتی از طریق الکترومیوگرافی (نوار عصب و عضله )

 • هدف : در این مطالعه با بکار بردن الکترومیوگرافی اثرات اکوپانچر را بر روی عوارض فلج محیطی عصب صورتی مورد ارزیابی قرار می دهیم.
  • در این مطالعه عوارض بیست ساله فلج محیطی عصب صورتی خانم 44 ساله ای در سمت راست و دیسکنزی چشم چپ مورد ارزیابی قرار میگیرد. در الکترومیوگرافی الکترودها بر روی نقاط حرکتی عضلات اربیکولاریس اریس (عضله گرد دهانی) و اربیکولاریس اکولی (عضله گرد چشمی) قرار داده میشود تا بازخورد فانکشن عضلانی را قبل و بعد از توانبخشی ثبت نماید. این توانبخشی شامل جلسات 20 دقیقه ای اکوپانچر در هر هفته برای 20 هفته متوالی می باشد. تحریک دستی نقاط Yintangو LR3,GB21,CV17,ST2,ST3,ST6,ST7,GB2 و SI19 و تحریک الکتریکی Tou-Kuang-min و ST4 با جریان پالس 4 هرتز انجام داده شد. شدت درد بصورت مجهول ثبت گردید.
 • طب سوزنی

 • نتایج
  • آنالیز مقایسه ای الکترومیوگرافیک میدان متوسط ریشه ای (RMS) نشان داد که فعالیت بیشتر و بکارگیری فیبرهای عضلانی در طرف راست افزایش یافته و بار اضافه در طرف چپ کاهش که میتواند بهبودی حرکتی و پاسخ مثبت به سیستم استوماگناتیک ( سیستم دهانی) را بهمراه داشته باشد.
  • فلج بلز فلج یکطرفه حاد صورت میباشد که به نام فلج صورتی بدون علت (ایدیوپاتیک) نیز شناخته می شود.شروع فلج بلز در نتیجه عدم عملکرد مناسب عصب هفتم صورتی که میتواند خود را با درد در منطقه ماستوئید و از دست رفتن نسبی یا کامل میمیک صورت که راه اصلی بیان ارتباطی احساسات و عقاید میباشد نشان دهد.از آنجائیکه حرکت عضلات دهانی جهت صحبت – بیان چهره ای و خوردن ضروری است کنترل کامل عضلات صورتی تغییرات بارزی را در فیزیولوژی عضلات ایجاد کرده که این تغییرات جهت بیان چهره ای در مواقعی که ارتباط کلامی به تنهایی کافی نیست ضروری می باشند.
 • بلز پالزی از نقطه نظر طب چینی
 • بر اساس طب سنتی چینی هر گونه اختلالی در ورودی نورونی در هر کدام از قسمتهای عصب صورتی باعث انسداد در حرکت انرژی و خون در مریدیان Yang صورت می گردد. تهاجم عوامل خارجی و آسیب رسان باد و سرما همراه با فاکتورهای آسیب رسان داخلی (هیجانات) بدن را مورد تهاجم قرار داده و تمایل دارد به یانگ آسیب رسانده و با این رکود و سوء تغذیه بافتهای عضلانی صورت – توانایی انقباض را کاهش دهد و چنین حالالتی را ایجاد نماید. بنابراین بیماری به علت عدم تعادل yin و Yang ایجاد شده و ممکن است به برتری یکی از انها منتهی شود . ویژگیهای این بیماری توسط دسته ای از عوامل داخلی و خارجی ایجاد میگردد و فاکتورهای مخالف آسیب شخصی (ZHENGQI) را متاثر می نماید و آنها را در پروسه آسیب پذیری قرار می دهد و علائمی را ایجاد می کند که بسته به هر شخص بصورت اشکال فلج صورت یا افتادگی چشم – کنفوزیون (گیجی) از دست رفتن کلام – همی پلژی (فلج نیمه بدن ) و غش کردن خود را نشان میدهد.
 • الگوهای اصلی ناهماهنگ – گروهی از علائم و نشانه ها را در بیمار ایجاد می نماید. در طب سنتی چینی (TCM) این الگوها را می توان از نقطه نظرهای متفاوتی همچون عدم تناسب این و یا نگ – ارتباط به حرکتهای پنج گانه (احتمالا حواس پنجگانه) – و سیستمهای داخلی مورد ارزیابی قرار داد. در مواقعیکه بیماری تحت درمان قرار میگردارزیابی های مناسبی به منظور اندازه گیری ارتباط با حالات فیزیکی و هیجانی و سن بیمار باید انجام داده شود و در نظر گرفته شود که علائم اصلی می تواند در زمان و مکانهای مختلف – متفاوت باشند.این فاکتورها همچنین ممکن است بر روی ظاهر بیماری و پیشرفت آن اثر بگذارد. بنابراین همهء فاکتورها باید جهت در نظر گرفتن مدل درمانی کارآمد و موثر در نظر گرفته شود. تغییرات آب و هوایی و هیجانی (عاطفی) می تواند بر روی عملکرد فیزیولوژیک و تغییرات پاتولوژیک بدن تاثیر بگذارند. نهایتا شرح حال و وضعیت بیمار در طول درمان باید مورد ارزیابی قرا رگیرد. نتایج درمانی قابل قبول با ارزیابی کامل و عمیق بدست آورده میشود.براساس این گفته ها هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی توسط الکترومیوگرافی از اثرات اکوپانچر در عوارض بیست ساله حادث از فلج محیطی عصب صورتی می باشد.
 • آموزش طب سوزنی

نمونه ها و روش ها

 • خانم 44 ساله ای در این مطالعه شرکت نمودند. بیمار عوارض بیست ساله را به صورت فلج محیطی عصب صورتی طرف راست با دیسکنزی چشم طرف چپ نشان میدهد. این مطالعه توسط گروه تحقیقاتی کمیته اخلاق دانشگاه مرکزی Claretiano سائوپولو برزیل در سال 2011 تایید شده است. بیمار کاملا در جریان آزمایشی بودن درمان قرار گرفته و موافق شرکت در درمان بوده و رضایتش را با رضایتنامه بر اساس قانون 196/96 بهداشت عمومی برزیل اعلام نمود. تجهیزات بکار برده شده عبارتند از:سیستم EMG مدل c 810   همراه با الکترودهای یک بار مصرف- دوربین دیژیتال کولپی مدل S2600 – سوزنهای سیستمیک اکوپانچر (0.25 mm * 30 mm) – سوزنها مخصوص صورت         (0.25 mm *15 mm) – tsing – و یک دستگاه TENS (کوارک دو کاناته 990 ).
  • قبل از درمان الکترودها بر روی عضلات اربیکولاریس اوریس و اکولی قرار داده شدند. بعد از بیست جلسه این کار به منظور ارزیابی عملکرد عضلانی تاثیرات درمانی دوباره انجام داده شد.فتوگرافی (عکسبرداری ) جهت ارزیابی دیداری تغییرات مورفولوژیک صورت و همچنین وجود عدم تقارن قبل در حین و بعد از اکوپانچر انجام داده شد.
  • -– اکوپانچر سیستمیک به روش زیر صورت گرفت: تحریک دستی در نقاط طب سوزنی اینتانگ -GB21_LR3 ST3 – ST2-CV17SL19 B2 – ST7 -T6 و تحریک الکتریکی با جریان پالس 4 هرتزی تئوکوانگ مین و ST4 انجام داده شد. هر دو تکنیک همزمان طی بیست دقیقه در بیست جلسه با فواصل یک هفته ای بکار برده شد.
 • جدول 1 : پارامترها و خصوصیات تحریک الکتریکی روی ST4 و تئو-کوانگ – مین
 • پارامتر                                                    ویژگیها      .
 • جریان                                                      پالس
 • دامنه تحریک                                                  موتور
 • مدت دوره                                                 2 هزارم ثانیه
 • شکل جریان                                                 دو قطبی
 • فرکانس تحریک                                               4 هرتز
 • زمان روشن خاموش                                         —–
 • نوع انقباضات                                              فازیک
 • مدت زمان تن تحریک                                     20 دقیقه
 • تعداد جلسات                                   یک جلسه در هفته

 

 

نتایج و بحث

 • بعد از اتمام جلسات اکوپانچر هیچگونه حرکات سینکنتیک در چشم چپ دیده نشد چین بینی دهانی تشکیل شده و بهبودی تقارن دهان مشاهده گردید که در جدول 2 نشان داده شده است.
 • شش ماه پس از تکمیل توانبخشی و ارزیابی روند اصلاح حرکتی صورت ادامه یافت. این یافته ها مطالعه قبلی سولا را که بهبودی حرکتی صورتی را بعد از اولین جلسه نشان داده بود تایید نمود.بعلاوه مطالعه نشان داد که بعد از سه جلسه درد مفصلی بتدریج از بین رفته پس از 6 جلسه بیمار شروع به حرکت دادن گوشه های دهان و بینی در نیمه گرفتار صورت نمود. بر اساس مطالعات روزا و همکارانش 46.7% از بیماران که جهت فلج محیطی عصب صورتی تحت درمان اکوپانچر قرار گرفتند بهبودی کامل بوقوع پیوست. بهترین نتایج در بیماران که در مدت کوتاهتری از فلج صورتی تحت درمان قرار گرفته باشند حادث میگردد. اگرچه مطالعه ما نشان داد که بیماران با عوارض دراز مدت فلج محیطی صورتی نیز ممکن است نتایج خوبی را بگیرند.
  • این بسیار ارزشمند است که حتی بعد از 20 سال فلج عصب صورت عوارض شدید معکوس شده و اصلاح فانکشن حرکتی حتی در مواقعیکه سایر درمانها چنین تاثیراتی را بهمراه نداشته امکان پذیرمینماید و از طرفی   روند اصلاح حرکات صورتی بعد از شش ماه از تکمیل توانبخشی و ارزیابی بیمار ادامه می یابد. هی و همکارانش ارزیابی اثر اکوپانچر در مقایسه با دارو درمانی در 130 بیمار 8 تا 75 ساله که به دو گروه درمان دارویی و اکوپانچر تقسیم شده بودند انجام دادند. اختلاف معنی دار و قابل توجهی بین این دو گروه با اثرات درمانی قویتر در گروه اکوپانچر مشاهده گردید.
   • الکترومیوگرافی تایید نمود که اکوپانچر همراه با تحریک الکتریکی می تواند فلج محیطی صورت را در دوره زمانی کوتاهی بازگرداند. عوارض شدید بعلت متعادل نمودن فعالیت عضلات درپاسخ به تحریکات الکتریکی سوزنهای اکوپانچر به حداقل می رسد.

 

 

0

1 دیدگاه برای “طب سوزنی

 1. اشتراک‌ها: طب سوزنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *