چگونه پزشکان شیاتسو درمان می کنند؟

R E. هریس، N. پولی، انستیتو دانشگاه ویلز، کاردیف، UK

خلاصه اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط بیماری برای درمان شیاتسو ارائه شده. طراحی: پرسشنامه سراسری از همه پزشکان واجد شرایط ثبت نام شده در انجمن شیاتسو UK انجام شد. روش: پرسشنامه بیمار و پزشک در طی مرحله اول تنظیم شد. در تمام پزشکان شیاتسو در این نظر سنجی اصلی، شرکت کردند. U K (n = 397)  خواسته شد تا ساختار پرسشنامه درباره خودشان و سه تن از بیمارانشان پرشود. یافته ها: در بررسی سراسری،288 پزشکان (73٪) پرسشنامه و در مجموع 792 پرسشنامه بیمار برای تجزیه و تحلیل تکمیل شد. بدیهی است از هر دو مرحله مقدماتی و بررسی اصلی که اسکلتی- عضلانی و مشکلات روانی شایع ترین شرایط ارائه شده برای درمان شیاتسو بودند. نتیجه گیری: نتیجه گرفته شد که اثر تحقیقات در شیاتسو روی اسکلتی- عضلانی و مشکلات روانی به خصوص گردن ~ شانه و کمر مشکلات، ورم مفاصل، افسردگی، استرس و اضطراب باید تمرکز شود.

روش:

جمع آوری داده ها:

این در دو مرحله انجام شد، در اولین نمونه از 10 پزشکان با تجربه شیاتسو خواسته شده بود برای جمع آوری داده ها بر روی بیماران خود در طی یک دوره 10 هفته تمرکز کنند. وظیفه اصلی یکی کردن شرایط اصلی و علائم بالینی برای درمان شیاتسو بود. شرح شرایط ارائه شده توسط این گروه با توجه به شاخص مراقبت های اولیه بین المللی طبقه بندی شد و اغلب شرایط اسکلتی- عضلانی ، از جمله مشکلات گردن و کمر درد ، روماتیسم و ورم مفاصل و آرنج تنیس گزارش کردند. نزدیک مشکلات روانی از جمله اضطراب، استرس و تنش دنبال شد. سوء مصرف مواد نیز گزارش شده و در زیر آن طبقه بندی ثبت شد. نشانه اصلی بیماران طبقه بندی شدند علائم اصلی بیمار توسط توماس و همکارانش با توجه به طبقه بندی مشخص شد ؟ استرس، افسردگی و اضطراب به وضوح بزرگترین دسته از علائم را در گروه آزمایشی پزشکان تشکیل می داد، مشکلات گردن، شانه و پشت نیز غالبا گزارش شده اند.

در مرحله دوم از این بررسی، تمام پزشکان واجد شرایط ثبت نام در انجمن شیاتسو UK   (N = 397) پرسشنامه برای مه 1997 تکمیل و ارسال کردند. از هر پزشک خواسته شد تا پرسشنامه درباره خودش و در مورد سه تن از بیمارانش  که برای درمان شیاتسو معرفی شده اند را تکمیل کنند.

پرسشنامه پزشک اطلاعات مربوط به سن، جنس، شرایط، تمرین شیاتسو و مشکلات ارثی و ژنتیک را پیگیری می کرد. پرسشنامه بیماران تحت پوشش به شرح زیر است: سن، جنس، تشخیص پزشکی پزشکان واجد شرایط و علائم که برای درمان شیاتسو معرفی شده است. در مرحله اول شانزده علامت خاص به طور تصادفی شناسایی شده است. همچنین پزشکان خواسته شد تا هر گونه علائم یا مشکلات دیگر را مشخص کنند. ازپزشک خواسته شد اگر بیماری یکسانی بیش از یک بار تکرار شد پرسشنامه فقط برای درمان اول تکمیل شود. هیچ نامی مورد نیاز نبود و پزشکان مطمئن بودند که هر فردی زمانی برجسته خواهد بود که داده ها وارد شود از آنها خواسته شد که پرسشنامه پزشکی را تکمیل و پس داده شود.

دو نامه یادآوری فرستاده شد. اولی برای یادآوری به تمام پزشکان 1هفته پس از پرسشنامه توزیع شد. یادآوری دوم، شامل نسخه های دیگر از پرسشنامه ها، 2 هفته بعد فرستاده شد.

تحلیل دادهها

پاسخ به سؤالات بسته weie با SPSS برای ویندوز با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دو برابر داده برای دقت بالای بررسی و مقایسه وارد شد در پرسشنامه اصلی چاپ شد. فاصله اطمینان (95٪) با استفاده از STATA ¢ محاسبه شد.

سؤالات به صورت باز انجام شد: محققان مجموعه ای از دسته های ثبت شده  و شمارش تعداد موارد افتاده در هر دسته محاسبه کردند. برای اطمینان تجزیه و تحلیل پاسخها به دو سؤالهای باز پرسشنامه بیماران در مورد تشخیص و علائم مورد بررسی قرار گرفت. این توافق نامه بین دو درصد محققان در محدوده از 79٪ تا 100٪ برای بخش های تشخیصی پزشکی با توافق کامل (میانگین) 93٪ است. برای مورد “دیگری” علائم بالینی در محدوده از 83٪ تا 100٪ و به طور متوسط 95٪.

نتایج

میزان پاسخ

در مجموع 329 پزشکان (83٪) به بررسی پاسخ دادند. هشت مجموعه از پرسشنامه ناتمام بازگردانده شد. (شش تن از پزشکان گزارش داد که آنها در حال حاضر در کار شیاتسونیستند). 321 پرسشنامه پزشک (81٪) تجزیه و تحلیل داده ها تکمیل شد.

سی و سه پاسخ دهندگان پرسشنامه پزشکی را تکمیل کردند، اما پرسشنامه بیماران کامل نشد. برخی از بیمار یا در تعطیلات بودند و بعضی از آنها به دلایل نتوانستند انجام دهند. دویست و هشتاد و هشت پزشکان (73٪) پرسشنامه حداقل یک بیمار را به پایان رساندند. در مجموع 792 پرسشنامه بیمار برای تجزیه و تحلیل در دسترس بود.

نتیجه گیری و نظریه:

پر وضوح است که مشکلاتی اسکلتی عضلانی و روانی شایع ترین مسئله برای درمان شیاتسو بودند. شایعترین مشکلات اسکلتی عضلانی هم مشکلات گردن / شانه و دنبال آن ورم مفاصل و مشکلات پایین کمر بودند. افسردگی، استرس و اضطراب نیز از مشکلات شایع روانی و سایر اختلالات گزارش شده شامل آنسفالومیلیت myalgic، تحریک پذیری سندرم روده ، فشار خون بالا و آسم بود.

باید اذعان کرد که شرایط و نشانه های منتشر شده در “فایل گزارشی بیماران پزشکان شیاتسو بودند. در حالی که، اعتبار و اطمینان داده های مطالعه مقدماتی و بررسی اصلی نتایج بسیار مشابهی را نشان نداد. علاوه بر این، نتیجه فوق بر یافته های حاصل از نمونه بسیار زیاد گزارش های بیماران و پرسشنامه بیماران با میزان پاسخ دهی خوب از جانب پزشکان تکمیل شده بود.

تفاوت کمی در انواع شرایط معرفی شده وجود داشت وقتی که داده ها توسط جنسیت و گروه سنی تجزیه و تحلیل شدند. بدیهی است ‘/ مشکلات یائسگی، قاعدگی در میان زنان مشهود بود و با کاهش سن تفاوت می یافته. مردان به طور قابل توجهی بیشتر از ‘مشکلات تنفسی رنج می بردند (به غیر از آسم). همچنین گزارش ها از ورم مفاصل و مشکلات خواب به طور قابل توجهی با سن افزایش می یافت.

این یافته ها کاملا شبیه دیگر مطالعات انجام شده بود. در انگلستان، به نظر می رسد تغییر چندانی به از Fulder و Munro7 پیشنهاد نشده است که پزشکان مکمل و جایگزین تمایل به درمان اختلالاتی داشته باشند که مرتبط به بیماری های مزمن، خفیف، عضلانی و استرس است. توماس و همکاران P یافتند که اکثریت قریب به اتفاق (78٪) از بیماران بریتانیا از درمان های غیر متعارف برای  مشکلات عضلانی اسکلتی استفاده می کنند. وادلو و Peringer 8 نشان داد که بزرگترین سهم بیماران (33٪) در درمان با طب سوزنی برای اختلالات اسکلتی عضلانی است. مکلنا و همکاران 9 در بزرگترین نظر سنجی در جهان استفاده از طب مکمل و جایگزین را بیشترین توصیه پزشکان یافتند که کایروپرکتیک بود. همچنین در ایالات متحده آمریکا، آیزنبرگ و همکاران ~ 0 دریافتند که استفاده از درمان های غیر متعارف بالاترین سطح مشکلات کمر (36٪)، اضطراب (28٪)، سردرد (27٪)، درد مزمن (26٪) و سرطان یا تومور (24 ٪) را برطرف کرده است.

یافته های این مطالعه نشان می دهد که پژوهش اثر بخشی در شیاتسو باید در اسکلتی عضلانی و مشکلات روانی به خصوص مشکلات گردن / شانه و کمر ، ورم مفاصل، افسردگی، استرس و اضطراب تمرکز داشته باشد.(ماساژ)

 

REFERENCES

 

  1. Formby J. Shiatsu massage for carers. Compl Ther Med 1997; 5: 4 7 4 8 .

 

  1. Harris R Acupressure: a review of the literature. Compl Ther Med 1997; 5: 156-161.
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *