بایگانی برچسب: قبل از ماساژ درمانی

توصیه هایی قبل از ماساژ درمانی

بسته به نوع ماساژ و محل آن دستورات متفاوت است به عنوان مثال در طب سنتی می‌گویند بهتر است معده پر نباشد . از طرفی باید قبل از ماساژ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاکسازی انجام شده باشد در غیر این صورت نتیجه خوبی حاصل نخواهد شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. چراکه در طب سنتی ماساژ باعث دفع مواد زائد می‌شود و با خارج […]