بایگانی برچسب: ماساژ سلامتی

آشنایی با ماساژ سلامتی

ماساژ سلامتی

یکی از انواع ماساژ های ارایه شده در مرکز ماساژ ایده ماساژ سلامتی است. زمانیكه ماهیچه بیش از حد فعالیت دارد تجمع مواد زاید از جمله اسیدلاكتیك می تواند باعث درد گرفتگی و حتی اسپاسم عضلات شود. ماساژ گردش خون و جریان لنفاوی را بهبود بخشیده مواد غذایی و اكسیژن تازه را به بافتهای مزبور […]

بازتاب استرس

بازتاب استرس

مقدمه: ایمنی مراقبت های بهداشتی نگرانی فزاینده برجسته از مردم، استفاده از طب مکمل و جایگزین (CAM) به عنوان درمان مرسوم است.در سال 2009، یک گروه از محققان CAM دانشگاهی و بالینی یک کارگاه آموزشی برگزار برای بحث در مورد محدودیت   و اولویت های پژوهش را به ایمنی CAM.این گروه اینجا گزارش بحث خود […]