بایگانی برچسب: کوفتگی با ماساژ

ماساژ و كوفتگي عضلاني

کوفتگی عضلانی با ماساژ

اثر ماساژ بر كوفتگي عضلاني تاخیری عضلات پشت ران در مردان جوان غيرورزشكار هدف از انجام اين تحقيق، بررسي اثر ماساژ بر كوفتگي عضلاني تأخ يري در مردان جوان غير ورزشكار است. 14 پسر غيرورزشكار دانشجو (سن 24/28± /1 14 سال، قد 1 75± /0 48/ متر، وزن 73 14/ ± /5 43 كيلوگرم، شاخص تودة […]