ماساژ شیاتسو درد سفت شدگی عضلات

ماساژشیاتسو درد سفت شدگی  (تصلب )ماهیچه ها را کنترل میکند.(از افزایش درد آن جلوگیری میکند.)

نویسنده : دکتر امیلیا مارکز

فیزیوتراپیست و عضو گروه کار درمانی ودانشکده پزشکی سائوپولو برزیل

ارسال مقاله: یکم آگوست2012

تجدید نظر در تاریخ:دوم آوریل 2013

پذیرفته شده  در تاریخ:هشتم ژولای 2013

اهداف :

این مطالعه آزمایشی با هدف بررسی اثرات بالقوه ماساژ شیاتسو بر روی علایم و نشانه های بیماران بزرگسال مبتلا به فیبرومیالژیا اولیه صورت گرفته.

پذیرش پیشنهاد پروتکل درمان شیاتسوتوسط این بیماران برای ارزیابی و ایجاد امکان مطالعات و پروژه های درمانی بزرگتر انجام شده.

روش:

سی و چهار نفر از سالمندان 33سال تا 64 سال در یک گروه قرار گرفتند برای دریافت ماساژ شیاتسو به میزان 8 هفته ودر هرهفته 2بار

و یک گروه کنترل 17 نفره که جزوه آموزشی دریافت نمودند.

بیماران ابتدا طی 8 هفته مورد بررسی قرارگرفتند

شدت درد با مقیاس آنالوگ بصری مورد بررسی قرار گرفت.

آستانه درد فشاری توسط کالریمتر .

اضطراب بوسیله پرسشنامه حالت-صفت

خواب توسط شاخص کیفیت پیترزبورگ.

ونشانه های تاثیر بر سلامت بیماران توسط پرسشنامه فیبرومیالژیا.

و همچنین در خصوص عوارض جانبی و سطح رضایتمندی سوال شد.

پس از درمان SG نشان داده تفاوت آماری معنی دار(P < .05) برای نمرات تغییر تمام متغیرها،

به جز اضطراب ، در مقایسه با گروه کنترل درصد تغییرات نسبی بالینی برای مقیاس آنالوگ بصری مربوطه در نظر گرفته شد(40.6%),.آستانه درد فشاری(76.4%), پیتسبورگ شاخص کیفیت خواب(34.4%), و پرسشنامه فیبرومیالژیا ضربه(22.30%). بدون بالینی اثرات مربوط به اضطراب پس از درمان مشاهده شد. بدون عوارض جانبی در طول درمان گزارش شده است و حدود 94 ٪ از بیماران رضایت شیاتسو نشان داده است.

طب سوزنی

ماساژ

این مطالعه مقدماتی پتانسیل شیاتسو در بهبود شدت درد نشان داد ، آستانه درد فشاری آستانه درد فشاری ، کیفیت خواب و نشانه های تاثیر بر سلامت بیماران مبتلا به فیبرومیالژیا پروتکل درمان شیاتسو پیشنهاد عملی و به خوبی توسط بیماران پذیرفته بود

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *