بایگانی دسته‌ی: ماساژ دیپ تیشو

بعد از ماساژ دیپ تیشو چه اتفاقی برای بدن می‌افتد؟

یکی از موارد گیج کننده در مورد ماساژ دیپ تیشو و ماساژ ورزشی این است که نه تنها مزایای زیادی (از جمله تسکین درد) دارند. بلکه تا حدی باعث ایجاد درد نیز می‌شوند. در این مقاله توضیح می‌دهیم که در طول و بعد از دیپ تیشو چه اتفاقی برای بدن می‌افتد. و چرا مراجعین درجاتی […]